Обява за вакантна длъжност

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"  обявява 
място за Старши експерт в сектор "Международно сътрудничество и Еразъм" 
на център "Професионално обучение, следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти".

Трудов стаж на сходна длъжност е препоръчителен!


С одобрените кандидати ще се проведе интервю на английски език!

https://civilreg.mod.bg/visshe-voennovzdushno-uchilishche-georgi-benkovski-25