ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Отмяна на изпитите от кандидат-курсантската кампания за ранен прием до второ нареждане

ВСИЧКИ ИЗПИТИ във връзка с кандидат-курсантската кампания за РАНЕН ПРИЕМ за обучение във ВВВУ "Георги Бенковски" се ОТМЕНЯТ до второ нареждане поради усложнената епидемиологична обстановка.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ правят медицинските прегледи пред авиолекарска комисия. Кандидатите за курсанти МОГАТ да се явят на указаните дати във Военномедицинска академия, гр. София. Документите, необходими за явяването им пред авиолекарска комисия ще им бъдат доставени на място.

Следете страницата ни във фейсбук и нашия уеб-сайт (https://wwww.af-acad.bg), за да се информирате своевременно за новите дати за полагане на приемните изпити.

Благодарим за разбирането!