УКАЗАНИЯ за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти

На вниманието на ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ и ОБУЧАЕМИТЕ от ВВВУ "Георги Бенковски". 

На електронните пощи на всички преподаватели ще бъде изпратена инструкция за провеждане на дистанционно обучение със студенти и курсанти съгласно разписанията на учебните занятия за летния семестър на учебната 2019/2020г.

Обучаемите от ВВВУ "Георги Бенковски" могат да изтеглят инструкция за провеждане на дистанционно обучение на този линк.

Препоръчваме на всички обучаеми, които все още не са се свързали с преподавателите, водещи учебни дисциплини съгласно разписанията на класните им отделения за летния семестър на учебната 2019/2020 г. да го направят възможно най-скоро (вижте съобщението от 12.03.2020 г.). По този начин преподавателите по-бързо ще се сдобият с електронните пощи на обучаемите и ще могат да изпратят първоначалните линкове за достъп до видеоконферентните разговори за съответните учебни занятия.

При възникване на въпроси и проблеми в процеса на използване на платформата ни пишете съобщение в страницата на училището във фейсбук.