Приключи вторият ранен прием за курсанти във ✈ВВВУ „Георги Бенковски“

 🍀Фаталното 13-то число от месец май се оказа щастливо за допуснатите до мандатна комисия 17 кандидати/ от които 3 момичета/ за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ във ВВВУ „Георги Бенковски“ за учебната 2021/2022 година.
👮След представянето си пред комисията с председател бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“ и представители от Министерство на отбраната и Българската армия ,в чийто структурни звена ще се реализират обучаемите на Училището се оказа ,че за редовния прием остават : 
  🔰1 място в специализация „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“,
   🔰2 места за „Летец-пилот на хеликоптер“ за нуждите на МВР 
   🔰 9 места за „Летец- пилот“ за нуждите на Министерство на отбраната.
🔴До 7 юли продължава приема на документи за редовния прием на курсанти и студенти.