ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ РЕАЛИЗИРА УСПЕШНО ПИЛОТНО ПРОВЕЖДАНЕ НА INTERNATIONAL AIR FORCE SEMESTER 2023 ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

През 2020 г. стартира проектът „International Air Force Semester“ по Програма Еразъм+,  КД 203 за Стратегически партньорства във Висшето образование. Проектът  цели да  създаде обща програма за обучение (общ семестър) на курсанти, за да се улесни студентския обмен между различни европейски военновъздушни училища и академии, да се уеднакви съдържанието на учебните планове и качеството на обучение. Организациите, които участват в проекта, са Военновъздушна академия на Гърция, Военновъздушната академия „Хенри Коанда“, Румъния и Военновъздушна академия на Португалия. От 2022 г. се е присъединила и Военновъздушна академия, Полша. Поетапно следва присъединяването на всички европейски военновъздушни академии.
  През 2022 г. Академичния съвет на ВВВУ взе единодушно решение за пълноправно присъединяване към „International Air Force Semester“ и преструктуриране учебния план на специалност  „Летец-пилот“ съгласно проекта.
  В периода 02.10.2023 г. - 22.12.2023 г. се проведе пилотен проект на семестъра във ВВВУ по програма „Еразъм+“ с участието на четирима курсанти от Полския военновъздушен университет, град Деблин, Полша и двама курсанта от ВВВУ.
  Курсантите от Polish Air Force University са: Leon WODZICKI, Korneliusz Jan ZIEBA, Szymon STAWINOGA и Wojciech KACZMARCZYK. 
  Международният семестър включва 10 дисциплини, а преподавателите, ангажирани с тяхното обучение във ВВВУ са: 
полк. проф. д-р инж. Марин МАРИНОВ, м-р гл. ас. инж. Велислава ПЕНЕВА, м-р ас. д-р инж. Николай КЪНЧЕВ, м-р ас. инж. Йордан КАЦАРОВ, ст. лейт. ас. инж. Милен СИМЕОНОВ, доц. д-р Филип ФИЛИПОВ, доц. д-р инж. Георги СТАНЧЕВ, ст. преп. д-р Ваня КАЦАРСКА, ст. преп. Явор ВЪРБАНОВ и ас. Данаил ДАМЯНОВ.
  От ВВВУ „Г. Бенковски“ участваха двама курсанти - к-т мл. серж. Сияна Янкова и к-т мл. серж. Радостин Гешев, специализация "Летец-пилот". 
  Курсант ст. серж. Теодор Бочуков беше ангажиран с извънкласната дейност и занимания през свободното време на чуждестранните обучаеми.
  По същото време 8 курсанта от ВВВУ, специалност летец-пилот, взеха участие w провелите се International Air Force Semester в академиите партньори - Air Force Academy, Brasov, Romania,  Polish Air Force University, Deblin, Poland,  Air Force Academy Portugal, Amadora, Portugal и  Hellenic Air Force Academy, Athens, Greece  
  Офис „Международно сътрудничество“ и Ръководството на училището сърдечно благодарят на всички преподаватели, колеги и курсанти, участвали в реализирането на пилотния международен семестър!
  Специални благодарности на Colonel Assoc. Prof. Hon. Sen Prof Harald GELL,PhD,  Major Christoforos CHRISTOFOROU, Lt.Col. Assoc.Prof. Cosmina-Oana ROMAN, PhD, Ms Małgorzata  Bernat, Ms Ilona Skoczewska, Lieutenant Colonel Luis Felix,   Major Konstantinos Tsanakas,  Major Ilias Papadopoulos,  Assistant Professor Panagiotis J. Papakanellos.