ПРИЕМ 2024


ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪР


     За учебната 2024/2025 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ ще приема студенти, в редовна и задочна форма на обучение, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по следните граждански специалности:


Срокът на обучение по всяка специалност е 1 година. Обучението се извършва във ВВВУ „Георги Бенковски“- гр. Долна Митрополия.
Телефон за контакт:
0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)


Информация за кандидат-студенти, желаещи да се обучават в ОКС „Магистър”, задочна форма на обучение, след ОКС „Бакалавър“ през учебната 2023/2024 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“ - гр. Долна Митрополия
1. Подаване на документи – до 15.00 ч. на 15.09.2023 г.
2. Обявяване на класиране – 19.09.2023 г.
3. Записване на класираните кандидат-студенти и заплащане на такса за обучение за първи семестър на учебната 2023/2024 г. – от 20.09.2023 г. до 12.00 ч. на 28.09.2023 г.

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование с успех добър.


Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за провеждане на предварителни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в Банка ДСК за учебната 2023-2024 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“.
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
Основание за извършване на плащането: Кандидат-магистър <трите имена>.
/ Например: Кандидат-магистър Иван Георгиев Петков /
СУМА:
  • Комплект документи за кандидатстване – 10,00 лв.1. Диплома за завършена ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър”

2. Платежно нареждане за платени такси :

- 25 лв. – комплект документи за записване;

- 10 лв. – целогодишен абонамент за ползване на библиотека;

- 600 лв. – за обучение в ОКС „Магистър” – първи семестър.

3. Снимки:

- размер 4 см. / 6 см. - 4 бр.;

- размер 2,5 см. / 3 см. - 2 бр.

4. Записването на класираните кандидат-студенти в ОКС „Магистър“ задочна форма на обучение ще се извърши в периода от 20.09.2023 г. до 12.00 ч. на 28.09.2023 г. – стая 414 във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.Заплащането на семестриална такса за първи семестър на учебната 2023/2024 г. може да бъде направено по сметката на учебното заведение:

IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01

BIC: STSABGSFЗа обучение в ОКС “магистър”, редовна форма: 600 лв. / семестър;
За обучение в ОКС “магистър”, задочна форма: 600 лв. / семестър;
Комплект документи за записване на студенти – 25 лв.;
Целогодишен абонамент за ползване на библиотека за студенти и външни ползватели – 10 лв.
-->