ПРИЕМ 2020


ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТ (ОКС "МАГИСТЪР")

     За учебната 2020/2021 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ ще приема студенти, в задочна форма на обучение, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по следните граждански специалности:


Телефон за контакт: 0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)

ПРАВИЛА за приемане на студенти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ за обучение в образователно-квалификационната степен МАГИСТЪР през учебната 2020/2021 година

Срок за подаване на документи: 01.07.2020 г. - 10.09.2020 г.

Класиране на кандидатите за обучение в ОКС "Магистър": 15.09.2020 г.

Срок за записване (лично): 16.09.2020 г. - 25.09.2020 г.

Начало на обучението на приетите кандидати: 03.10.2020 г.


Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за кандидатстване за обучение в ОКС "Магистър". в Банка ДСК 2020 г.

За кандидатстване се заплаща такса за обработка на документи в размер 10 лева.
Таксата да бъде преведена по банкова сметка в БАНКА ДСК както следва:

IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF

Основание за извършване на плащането: Кандидат-магистър <трите имена>.
/ Например: Кандидат-магистър Иван Георгиев Петков /
-->