ПРИЕМ 2022


ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪР


     За учебната 2022/2023 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ ще приема студенти, в редовна и задочна форма на обучение, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по следните граждански специалности:

  • Авиационен мениджмънт;
  • Аерокосмическа техника;
  • Eлектроника;
  • Автоматика, информационна и управляваща техника;
  • Авиационно въоръжение;
  • Въоръжение и боеприпаси.

Срокът на обучение по всяка специалност е 1 година. Обучението се извършва във ВВВУ „Георги Бенковски“- гр. Долна Митрополия.
Телефон за контакт:
0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)


Кандидатите трябва да имат завършено висше образование с успех добър.


Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за провеждане на предварителни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в Банка ДСК за учебната 2022-2023 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“.
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
Основание за извършване на плащането: Кандидат-магистър <трите имена>.
/ Например: Кандидат-магистър Иван Георгиев Петков /
СУМА:
  • Комплект документи за кандидатстване – 10,00 лв.За обучение в ОКС “магистър”, редовна форма: 750 лв. / семестър;
За обучение в ОКС “магистър”, задочна форма: 600 лв. / семестър;

-->