Специалност „Автоматика и авионика“


Изучавайки дисциплините, включени в програмата „Автоматика и авионика“ студентите придобиват знания за:

 • пилотажно-навигационните комплекси / ПНК /;
 • ... ...

  Пилотажно-навигационенния комплекс (ПНК) е набор от информационни сензори, системи за обработка и показване на информация, системи за управление, предназначени за пилотиране и навигация на самолета.

  По своята сложност и гъвкавост полетните и навигационни комплекси принадлежат към категорията на големите информационни и контролни системи.

 • системите за автоматично управление /САУ / на въздухоплавателните средства / ВС /;
 • ... ... ...

  САУ в авиацията са системи, които осъществяват автоматично управление на полета. Необходимостта от автоматично управление на полета възниква от необходимостта да се улесни работата на пилота по време на дълги полети и да се осигури висока точност на поддържане характеристиките на полета. При съвременните скорости и ограничените човешки възможности, бързата реакция и прецизна координация на действията могат да бъдат осигурени само чрез САУ.

 • системите за електроснабдяване и електрооборудване на ВС;
 • ...

  Системите за електроснабдяване осигуряват на бордовото електрическо оборудване на ВС електрическа енергия с необходимото качество. Те са съвкупност от устройства за производство и разпределение на електричест-вото към системите от електрооборудването на ВС.

  Надеждността на системата за захранване на самолета е един от основните фактори за безопасността на полетите.

 • системите за анализ на полетната информация и изображения;
 • За контрол на дейността на екипажа в пилотската кабина и работоспособността на блоковете от авиониката са предвидени бордови системи за запис на полетна информация („черни кутии“).

  ...

  Информацията за полета, от полетните записващи устройства и други средства за обективен контрол, се използва за наблюдение на техническото състояние на авиационното оборудване и анализ на причините за произшествия и инциденти. Надеждното изобразяването на пилотажно-навигационната информация помага на екипажа за нейното правилно и точно възприемане.

 • климатичните инсталации и специално оборудване; ...

  Системата за микроклимат в кабината осигурява и автоматично поддържа необходимите параметри на микроклимата в кабината на екипажа в съответствие със санитарните стандарти. Тя поддържа налягането и температурата на въздуха в кабината и салона на ВС на ниво, което осигурява нормалния живот на екипажа и пътниците.

 • авиационните тренажорни комплекси ... ...

  Авиационните симулатори са предназначени за наземно обучение на пилоти и авиационни специалисти.

  Обучението на пилоти на полетен тренажор е един от най-важните елементи за осигуряване на безопасна експлоатация на ВС. То позволява да се сведе до минимум възможността за извършване на неправилни действия от екипажа при пилотирането.

  Във военната авиация полетните симулатори имат особена стойност, тъй като позволяват да се симулира реална бойна обстановка практически без ограничения, което е много трудно да се симулира в мирно време по време на учения.

  В резултат от преминатото обучение, студентите придобиват умения и способности да извършват квалифицирана техническа експлоатация и обслужване на авиониката на ВС, прилагайки най-добрите и ефективни технологии и оборудване.

  Придобитата квалификация по програмата „Автоматика и авионика“, открива на завършилите студенти възможност за реализация, като ръководен персонал, в граждански авиационни предприятия.