Интернационализацията – част от военното образование. Обучение на чуждестранни курсанти по програма Еразъм+. Гост-лектори от партньорски университети.