Изграждане на стабилни междуинституционални партньорства. Участие в международни проекти.