Програма „ЕРАЗЪМ+“ е Европейска програма за образование, обучение, младежи и спорт. От 2021 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ притежава Еразъм Харта -Ref.Ares (2021)1526648-27/02/2021 г. Притежаването на Еразъм Харта за висше образование е условието за висшите училища да могат да се възползват от възможностите, които предлага Програма „ЕРАЗЪМ+“ за участие в проекти в областта на образованието, обучението, младежта и спорта през новия програмен период: 2021-2027 година. Център за развитие на човешките ресурси e Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” и Програма „Европейски корпус за солидарност”.


С гордост можем да съобщим, че успешно приключиха участията на курсанти и студенти от ВВВУ „Георги Бенковски“ в международни мобилности по програма Еразъм +, провели се през летния семестър на академичната 2022-2023 год.

Девет курсанта от втори и трети курса представиха блестящо училището в провелите се стажове и обучения в партньорски военни училища и академии в Испания, Унгария, Полша, Чехия и Румъния.

Курсант-младши сержант Николай Гюров, курсант-младши сержант Ирина Илиева, курсант-младши сержант Кристолен Наумов, курсант-сержант Борислав Иванов, курсант-сержант Алекс Сандев, курсант-сержант Ивана Христова, както и студентките Дария Динкова и Добромира Бориславова разработиха проекти по зададени теми и успешно ги защитиха.

Курсант-сержант Кристиян Кръстев продължи традицията, представители на ВВВУ „Георги Бенковски“ да участват в обучение в Техническия семестър, провеждан ежегодно от Military Technical Academy „Ferdinand I“, град Букурещ, Румъния. В Техническия семестър в Military Technical Academy „Ferdinand I“, град Букурещ, Румъния гост- преподаватели по програма Еразъм + през изминалия семестър бяха майор асистент Йордан Кацаров , полковник професор д-р инж. Марин Маринов и доцент д-р инж. Стойко Стойков.


We are offering free accommodation in our dormitories on a first-come-first-serve basis, two persons per room! Five equipped rooms for ten foreign students available (free bed linen incl.) High-speed Wi-Fi and TV offered! Free accommodation does not include food! Lunches are available at the garrison mess hall with pre- order ( you can choose and pay previous day, usually two or three options for a main course, approximate price 2-4 BGR Leva, 1.5-2 Euro). Short order cooks are available each working day including grilled chicken, pork and scrambled eggs. Take away for dinner is available!
„Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.“A beautiful sunset