Участие в европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+. Обмяна на опит и повишаване на професионалните умения и компетенции на преподавателите, обучение и практика на студенти и курсанти в партньорски университети в чужбина:


COURSE CATALOGUE BAFA Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027 Erasmus Policy Statement Студентска Харта "Еразъм +" Презентация Еразъм + за учебната 2022/2023 г. Информация за участие по програма "Еразъм +" Критерии за кандидатстване по програма Еразъм + Правилник "Еразъм +" Мобилност преподаватели Информация за подписани споразумения „Erasmus + App“ – мобилно приложение за студенти и висши училища на Програма Еразъм +.
Терезианска военна Академия, Австрия

Сайт

Военновъздушна академия, Гърция

Сайт

Авиационна академия, Естония

Сайт

Факултет по аерокосмическо инженерство, Университет Виго, Испания

Сайт

Военновъздушен университет, Полша

Сайт

Университет по отбрана, Полша

Сайт

Технически военен университет, Полша

Сайт

Военновъздушна академия, Румъния

Сайт

Техническа военна академия, Румъния

Сайт

Военновъздушна академия, Турция

Сайт

Авиационен институт, Унгария

Сайт

Университет по отбрана, Чехия

Сайт

ENAC E-Campus, Франция

Сайт