Плащане с банкова карта на място във ВВВУ "Георги Бенковски" през ПОС терминал


Уважаеми студенти уведомяваме ви, че в периода от 12.12.2022 г. до 16.12.2022 г. ще се приемат документи за кандидатстване за настаняване в КНО- гр. Плевен, ул. Цар Самуил №56


🛩🛩🛩ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ПО СТИПЕНДИАНТСКИ ПРОГРАМИ В УНИВЕРСИТЕТА НА гр. КИРКУК, Р ИРАК🛩🛩🛩


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА КУРСАНТИ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА КУРСАНТИ

 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ обявява допълнителен прием на граждански лица за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2022/2023 година, по следните специализации:

 

Редовна форма на обучение

Наименование на специализацията

Допълнителни места

Радиоелектронно оборудване на летателни апарати

4

Авиационно въоръжение

4

Комуникационни, информационни и навигационни системи

4

Летателни апарати и авиационни двигатели

6

 

Кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“ подават документи по един от следните варианти:

1.     Лично във ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №1;

2.     Чрез Военните окръжия в страната;

3.     Онлайн на специализираната платформа на сайта на Училището.

 

За повече информация:

https://www.af-acad.bg/cadets_admission

Телефон за контакт:           

0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов


ОБЯВЯ за ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На 18.04.2022г. от 13,30 часа в сградата на ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, Учебен корпус „А“, Конферентна зала,  търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи метални отпадъци, както следва:

Наименование Мярка Количество Ед. Цена с ДДС/ кг Обща начална стойност с ДДС
Чугун и стомана кг 31000,00 0,60 лв. 18 600,00 лв.
Общото количество метални отпадъци е ориентировъчно и възлиза на  31000,00 /Тридесет и една хиляди/ кг. В случай, че се получи по-голямо количество, спечелилият участник се задължава да изкупи цялото количество по цена, обявена в окончателният тръжен протокол, който се съставя и подписва от тръжната комисия.
Начална тръжна цена :18 600  лева с ДДС.
Стъпка на наддаване : 10% от началната цена на килограм с ДДС.
Размер на депозита за участие: 10 % от началната тръжна цена без ДДС. Депозитът за участие в търга се внася по банков път по сметката на ВВВУ „ Георги Бенковски“ – Банка ДСК, IBAN BG56 STSA 9300 3332 3200 10, BIC STSABGSF.
Тръжната документация е безплатна. Получава се от регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на училището или се изтегля от интернет страницата на ВВВУ „Георги Бенковски“ https://www.af-acad.bg/
До участие в процедурата ще бъдат допускани лица, които са заявили желание да закупят цялото количество метални отпадъци и които представят всички изискуеми документи за участие, упоменати в заповедта за провеждане на търга.
Оглед на вещите може да се извършва всеки работен ден от 08.04-15.04.2022 г. включително, от 08:00 часа до 16:00 часа в дните от понеделник до четвъртък и от 08:00 часа до 14:00 часа в петък, на адрес: област Плевен, град Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1 и гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“ № 56.
Заявки за участие в търга се подават всеки работен ден от 08.04-15.04.2022 г.  включително, от 08:00 часа до 16:00 часа в дните от понеделник до четвъртък и от 08:00 часа до 14:00 часа в петък., в регистратура за класифицирана и некласифицирана информация, находяща се в „Библиотечен комплекс“ на ВВВУ „Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия, чрез подаване на запечатан непрозрачен плик, съдържащ описаните в заповедта за провеждане на търга документи.
За допълнителна информация – Мобилен телефон 0898637557.


Организиране на информационна онлайн среща от Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия


Организиране на информационна онлайн среща от Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия


"НЕ СТЕ ЗАБРАВЕНИ"

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

       5855 гр. Долна Митрополия, обл. Плевенска
       телефон/факс:(064)837 217
       e-mail: VVVU@af-acad.bg 

                                                  НЕ  СТЕ ЗАБРАВЕНИ

В навечерието на коледните и новогодишни празници, ВВВУ „Георги Бенковски“ инициира кампания за набиране на средства под мотото „НЕ СТЕ ЗАБРАВЕНИ“!
Тя е насочена към членовете на военно-родолюбивите организации в Плевенска област, които не само да получат скромна материална подкрепа чрез хранителни продукти, а и разговор и усмивки при срещата си с настоящи и бъдещи военнослужещи!
Няма минимална и максимална стойност на дарението!
Нека даренията да бъдат предоставени  до 15 декември 2021 г. в Приемната на Началника на ВВВУ”Георги Бенковски”.

За повече информация,предложения и въпроси :
Валя Минкова 
0884 670 146 ; 65701 

🌀Поздравителен концерт за 70-я випуск на ВВВУ „Георги Бенковски“

„Тук разпери криле 70-я випуск на ВВВУ „Георги Бенковски“ е мотото на поздравителния концерт на 28 юли /сряда/ от 20:00 часа пред Военен клуб-Плевен.
🌀Представителният духов оркестър на ВВС под диригентската палка на майор Михаил Младенов, Фолклорен клуб „Северняците” с художествен ръководител  Джейлян Демирев, Клуб по спортни танци „Дъга” с художествен ръководител Жени Бончева, Клуб за български народни танци „Веселяци” с художествен ръководител Цветан Димитров и специалното участие на солистите Георги Гарнизов и Красимир Янкулов са подготвили разнообразна музикално-танцова програма.
🌀Курсантско-студентският съвет с председател лейтенант инж. Ани Русева са подготвили емоционални награди за всеки випускник. 
🌀Катедрите от факултет „Авиационен“ ще номинират своите фаворити.
🌀Водещи на концерта -курсантите-първокурсници Радина Бодурова и Борислав Иванов.
🌀Организатори на концерта са  ВВВУ „Георги Бенковски“ и Военен клуб-Плевен .
Всички, които искат да съпреживеят събитието, очакваме в горещата юлска вечер пред Военния клуб.

✈️Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ изпраща Випуск 2021 „Георги Стойков Раковски“ на 30 юли

🌀На 30 юли 2021 г./ петък / от 09:00 ч. на площад „Възраждане“ - град Плевен, ще се проведе тържествен акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите - випускници, първо сержантско звание на кадетите – випускници и дипломиране на абсолвентите на Висше военновъздушно училище „ Георги Бенковски”.
🌀Командването на Училището има  честта да покани на производството на Випуск 2021 „ Георги Стойков Раковски” на ВВВУ  „Георги Бенковски” родителите, близките, приятелите на випускниците, членовете на военно-патриотичните организации, гражданите на Плевен.

Подаване на документи за провеждане на национално състезаниепо по „Приложна електроника”

О Б Я В А

За провеждане на национално състезание за студенти и курсанти по „Приложна електроника”

 

Състезанието се организира от Национален военен университет „Васил Левски”, със съдействието на търговска верига „Елимекс”. То има за цел да стимулира обучаемите за практическа работа и прилагане на знанията в практиката в сферата на електрониката.

Ред за провеждане на състезанието:

 

1.    В състезанието се допускат студенти и курсанти, обучаващи се в ОКС „бакалавър” във ВВВУ „Г. Бенковски;

2.    Желаещите да участват в състезанието изпращат на адрес GKirilov@af-acad.bg трите си имена и номера на класното отделение до 16:00 ч. на 19.05.2021 г;

3.    Състезанието се провежда в три кръга (при повече от 8 желаещи да участват). При брой заявили участие до 8 човека включително – първи кръг няма да се проведе;

4.    Първи кръг включва теоретичен тест, който ще се проведе на 20.05.2021 г. в електронната среда за дистанционно обучение Moodle;

5.    Тестът ще е отворен в Moodle в 17:30 ч. и ще е с продължителност 45 минути;

6.    Класирането ще се извърши по събрани точки от дадените верни отговори;

7.    Първите 8 участници с най-висок резултат се допускат до втори кръг;

8.    Втори кръг включва практическо изпълнение по запояване на електрическа схема и обяснителна записка към нея, който ще се проведе присъствено на 26.05.2021 г.;

9.    Времето за провеждане на втори кръг ще бъде 60 минути;

10. Изработените електронни устройства се изпращат за оценяване в търговска верига „Елимекс”;

11. Представители на „Елимекс” класират двама от участниците за финалния трети кръг;

12. Трети кръг ще се проведе в НВУ „В. Левски” – гр. Велико Търново на 10.06.2021 г.

 

За повече информация: ас. инж. Георги Кирилов

GKirilov@af-acad.bg


ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" Организира юбилеен семинар: „Бъдещето на въздухоплаването и космическите изследвания в Република България”, посветен на 60-та годишнина на първия полет на човек в Космоса

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

 

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРИРОДНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“ на ВВВУ

ФАКУЛТЕТ "АВИАЦИОНЕН" на ВВВУ

БЪЛГАРСКИ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ – БАН

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АВИАЦИОННА ИНДУСТРИЯ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТСЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 • Бриг. ген. инж. Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“
 • Ген. м-р Димитър Петров - Командир на ВВС
 • Проф. д-р инж. Георги ЖелевДиректор на ИКИТ-БАН
 • Георги Пеев - Генерален директор на ДП “Ръководство на въздушното движение”
 • Христо  Щерионов - Главен директор на ГД ГВА
 • Тодор Иванджиков - Председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 • Полк. доц. д-р инж. Асен Маринов – Заместник началник по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски“
 • Полк. Андриян Колев - Заместник - началник по професионалната подготовка и международното сътрудничество на ВВВУ „Г. Бенковски“
 • Инж. Ангел Георгиев - Помощник-ректор на ВВВУ „Георги Бенковски“

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

·        Полк. доц. д-р инж. Иван Маринов – Декан на факултет „Авиационен“

·        Полк. доц. д-р инж. Любомир Митов – Началник катедра „Авиационна техника и технологии“

·        Полк. доц. д-р инж. Димитър Димитров - Началник катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“

·        Полк. доц. дтн инж. Милен Атанасов - Началник катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“

·        Полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров - Началник катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“

·        Полк. доц. д-р Росен Димитров – ВА „Г. С. Раковски”

 • Проф. д-р Димитър Недялков – ВА „Г. С. Раковски“
 • Доц. д-р Галя Тодорова - Директор на Департамент „Природни и хуманитарни науки“

 

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:


гл. ас. д-р Филип Филипов

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:

м-р Ангел Ангелов

л-т Виктория Уручева

л-т Милен Симеонов

 

УЧАСТНИЦИ:

 

·        Потребители на кадри от българските ВВС

·        Чл. кор. проф. Петър Гецов, дн – ИКИТ-БАН

 • Проф. д-р Павел Пенев - ИКИТ-БАН
 • Доц. д-р Алексей Стоев – филиал на ИКИТ-БАН гр. Стара Загора

·       Орлин Банков - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

·        Фирми от АБАИ

 

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ И АКЦЕНТИ В ДИСКУСИЯТА:

 

 1. Космическите изследвания в България.
 2. Съвременни тенденции във висшето образование при подготовката на авиационни кадри.
 3. Съвременни образователни технологии в аерокосмическата сфера.

Участниците в семинара са поканени да споделят: лични наблюдения, идеи, проекти, добри практики.


ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия

Няма предстоящи събития

Годишна международна научна конференция на ВВВУ 'Георги Бенковски' 2020

На 16.10.2020 г. ще се проведе Годишна международна научна конференция на ВВВУ 'Георги Бенковски' 2020 под патронажа на Министъра на отбраната на Република България със съорганизатори Факултет "Авиационен", Департамент" Природни и хуманитарни науки", Български Военновъздушни Сили, Съюз на учените в България - клон Плевен, Регионален академичен център - Плевен, Институт по космически изследвания и технологии - БАН, Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН, Институт по роботика - БАН и Rohde & Schwarz - България.

Тематични направления:
1. Авиационна и космическа техника.
2. Военни науки и средства за поразяване.
3. Електроника, комуникационна и навигационна техника.
4. Електротехника, автоматика, информационни технологии, мехатроника и роботика.
5. Социални, хуманитарни науки и филологии.

Срок за подаване на заявки за участие и изпращане на доклади в електронен вид до 27.09.2020 г. До две седмици от изпращането на доклада желаещите да участват ще бъдат уведомени от рецензентите за одобрение на доклада или необходимост от допълнително редактиране. 

До 02.10.2020 г. одобрените участници трябва да изпратят окончателния вариант на доклада и сканирано копие от платежното нареждане с платена такса за участие.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 08:00 до 12:00 на 16.10.2020 г.

Начало на Годишната международна научна конференция на 16.10.2020 г. в 10:00 часа.

Сборника с доклади от националната конференция ще бъде качен в НАЦИД.

За допълнителна информация заповядайте на страницата на конференцията на сайта на училището.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Дипломиране на студентите от Випуск 2020

Връчването на дипломите за висше образование на студентите успешно завършили курса си на обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ ще се извърши на 15.10.2020 г. в района на ВВВУ „Георги Бенковски“ от 10:00 ч.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДИ РИТУАЛА ПО ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Студентите „Випуск 2020“ трябва да се явят до 15.10.2020 г. от 08:00 ч. до 15:30 ч. във ВВВУ „Георги Бенковски“ при ц. сл. Павлина Узунова – старши експерт в Служба „Акредитация, планиране, контрол и отчет на учебния процес“ за разписване в дипломата за висше образование и главната книга на висшето учебното заведение.

2. При явяването на студентите „Випуск 2020“ при ц. сл. Павлина Узунова, те трябва да носят бележка от библиотеката на ВВВУ „Георги Бенковски“ (че нямат зачислени учебни материали) и удостоверяващ документ от платена такса – бланка диплома (IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01 BIC: STSABGSF, сума - 30,00 лв., основание „Бланка – диплома“)

3. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, дипломантите и техните придружители са длъжни да носят предпазни маски и да спазват всички противоепидемиологични мерки за недопускане, разпространението на COVID-19, обявени от здравните органи.

4. Студентите „Випуск 2020“ и техните придружители трябва да носят в себе си лични документи удостоверяващи самоличността им.


Производство на курсанти и кадети от Випуск 2020 'Добруджански'

На 31 юли 2020 г. от 10:00 ч. в гр. Долна Митрополия, в района на ВВВУ "Георги Бенковски", ще се проведе тържествен акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите и първо сержантско звание на кадетите – випускници на Висше военновъздушно училище „ Георги Бенковски”, Випуск 2020 «Добруджански».
 
В присъствието на официални гости, преподаватели, командири и близките си, випускниците ще получат дипломите си и пагоните на лейтенанти и сержанти от Българската армия!

Награди за първенците  на випуска – лейтенант и сержант, и най-добрите по военни специализации.


Използвани са снимки от:
- архив на к-н Иван Дончев;
- архив на "Булфото".

Преподаватели и курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски” ще участват в ХХIХ международна научно-техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство-2020”

Преподаватели и курсанти от  ВВВУ „Георги Бенковски” ще участват в ХХIХ  международна научно-техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство-2020”

Техническият университет –София , Машиностроителен факултет, катедра „Автоматизация на дискретното производство” и ННТД по АДП при НТС по машиностроене организират международна научно-техническа конференция от 29 юни до 2 юли 2020 г.
     В  ХХIХ-тото издание на конференцията „Автоматизация на дискретното производство” с доклади ще се включат и представители на ВВВУ „ Георги Бенковски”от  Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии „.

     Началникът на катедрата полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров заедно с колегите си от Техническия университет доц.д-р инж.Ренета Димитрова  и проф.д-р инж. Димчо Чакърски са разработили  „ Принципи на мехатрониката при проектиране на пилотажно навигационен блок за безпилотен летателен апарат”.

     Главен асистент подп.  д-р инж. Мартин Камбушев , полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров и доц.д-р инж.Ренета Димитрова  предлагат „ Методика за проектиране на специални мехатронни устройства и системи”.

     Братята ,главен асистент подп.  д-р инж. Мартин Камбушев и асистент ст. лейт. д-р инж. Кирил Камбушев са подготвили и „Изследване надеждността на невронни мрежи, използвани за апроксимиране на функции”.

     За трети път в международната  научно-техническа конференция участват и курсанти.
     Докладът на  старшина Полина Петкова ,специализация „Летец-пилот”и старшина Илиян Абулибде, специализация „Ръководител на въздушното движение” е на тема: „Сравнение на маневрените характеристики между учебен самолет PILATUS PC-9M и учебно-боен самолет L-39 ALBATROS”.Техен ментор е подп.  д-р инж. Мартин Камбушев.

Валя Минкова

Комисия за ранен прием на курсанти

На 29.06. 2020 г. (понеделник) от 10.00 часа в Конферентната зала на ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия ще заседава комисия за ранен прием на курсанти, за обучение по специализации  във ВВВУ „Георги Бенковски“. 

Уважаеми кандидат-курсанти,
Ако сте подали документи за кандидатстване във ВВВУ „Г. Бенковски“  в рамките на кампанията за ранен прием( до 29.05.2020 г.), положили сте всички изпити (общообразователен тест, тест по английски език, изпит за физическа годност, психологическа пригодност, и сте преминали медицински преглед), и Вашият бал е по-голям от 21, заповядайте на 29.06.2020 г. в 09. 30 часа пред портала на ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия.  

Ако към 29.06.2020 г. сте получили дипломите за завършено средно образование то Ви молим да донесете оригиналите на дипломите.

Очакваме Ви!
Успех!

Отбор на ВВВУ „Георги Бенковски” ще участва в държавния военен шампионат по военен многобой

Отбор на ВВВУ „Георги Бенковски” ще участва в държавния военен шампионат по военен многобой
От  22 до 25 юни на територията на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”- Шумен към НВУ „Васил Левски”ще се проведе Държавния военен шампионат по военен многобой.Участието си са заявили 7 армейски отбора.За първи път самостоятелно ще се представи и отборът на ВВВУ „ Георги Бенковски” в състав от курсанти - 5 мъже и 4 жени.
В оспорвана битка ще влязат утвърдени армейски състезатели и младежите от ВВМУ „ Н.Й.Вапцаров” и ВВВУ „Георги Бенковски . В многобоя са включени 4 дисциплини : стрелба с  автомат „ Калашников” от три положения , плуване с препятствия, хвърляне на граната и крос – 8000 м за мъже / 4000 м за жени/.


25 май 2020 г. - Патронен празник на ВВВУ "Георги Бенковски"

Уважаеми колеги,
Каним Ви в 10.30 ч. на 25 май 2020 г. в местността Костина край с. Рибарица, където ще се проведе тържественият ритуал по повод патронния празник на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

За първи път от 2002 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще отбележи своя патронен празник на 25 май. 

Тържеството, посветено на 144-ата годишнина от гибелта на патрона на висшето училище Георги Бенковски, ще се състои в местността Костина край с. Рибарица – лобното място на героя. 

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще връчи новите пагони на военнослужещи от състава на висшето училище, повишени в звание „полковник“, „подполковник“ и „майор“. Той ще награди преподаватели и представители на командването за заслуги във военно-образователната дейност.

С тържествен ритуал курсантите на Висшето военновъздушно училище ще отдадат почит и ще поднесат венци и цветя пред паметника на Георги Бенковски на лобното му място.

Медицински прегледи за кандидат-курсанти

На кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“ за всички наземни специализации се извършва медицинско освидетелстване на годността във Военномедицинска академия – гр. София.

Кандидите в кампанията за РАНЕН ПРИЕМ се явяват за медицинско освидетелстване на годността до 19.03.2020г. не по-късно от 07.30 часа на определената дата. Кандидатите трябва да не са закусвали и да са отпочинали (гладни и жадни).

КАНДИДАТИТЕ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-КУРСАНТСКА КАМПАНИЯ И В ДРУГО ВОЕННО УЧИЛИЩЕ, МОЛИМ ДА УВЕДОМЯТ ЗА ТОВА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРИЕМАЩИ ДОКУМЕНТИТЕ.

Кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски” се явяват лично в структурите на Военномедицинска академия със следните документи:

1. Писмо-направление от началника на ВВВУ „Георги Бенковски” (получава се от служителя в приемния център във Военен клуб – гр. Плевен, от мобилните екипи при посещенията им във Военните клубове в гр. Шумен, в гр. Благоевград, в ЦВК - гр. София , Военен клуб - гр. Велико Търново и във Военните окръжия – гр. Враца и гр. Пловдив).
За да получи писмо-направление, кандидатът трябва да е подал ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ документи за кандидатстване и да е заплатил такси за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 лв. и такса за първи изпит в размер на 30 лв.

2. Лична карта;

3. Оригинал или служебно заверено копие на документ (удостоверение) от областния Център за психично здраве (психодиспансер);

4. Лична амбулаторна карта, заверена, с подпис, номер и печат от личния лекар и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации) или здравна книжка (за военнослужещите);

5. Химикал.

На неявилите се на определената дата за медицинско освидетелстване на годността В КАМПАНИЯТА ЗА РАНЕН ПРИЕМ, не се осигуряват допълнителни дати за явяване и те не могат да участват в класирането в кампанията за ранен прием. При желание от тяхна страна могат да продължат с участието си в приема, но по условията за редовна приемна кампания.

Всички кандидати за курсанти за наземни специализации преминават на медицински преглед във ВМА – гр. София в рамките на 2 (два) дни.

Медицинското освидетелстване на годността на кандидат-курсантите за специализация „Летец-пилот“ и „Ръководител на въздушното движение“ за РАННИЯ ПРИЕМ се извършва във Военно медицинска академия за времето от 16.03.2020 г. до 19.03.2020 г. включително. Този преглед се провежда в рамките на 4 (четири) дни.

За времето на медицинското освидетелстване на годността, кандидатите за курсанти трябва самостоятелно да си организират място за престой.

Оценките за медицинското освидетелстване на годността са:
- „годен за обучение във висше военно училище“;
- „негоден за обучение във висше военно училище“;
- Негоден за обучение по специализация „Летец-пилот“;
- Негоден за обучение по специализация „Ръководител на въздушното движение“.

Резултатите от медицинското освидетелстване на годността са валидни за цялата приемна кампания, независимо от датата за явяване.

Тест по английски език - гр. Плевен

На 08.03.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб – гр. Плевен, бул. „Дойран“ 77 (карта), където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 11:00 ч. ще бъде проведен Тест по чужд език - английски (примерен тест).

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете секцията прием на курсанти


Общообразователен тест - гр. Плевен

На 07.03.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб – гр. Плевен, бул. „Дойран“ 77 (карта), където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 13:00 ч. ще бъде проведен Общообразователен тест (примерен тест).

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете секцията прием на курсанти


Изпит за физическа годност

На 07.03.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион "Плевен", където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 13:00 ч. ще бъде проведен изпит за физическа годност на кандидатите за курсанти. 

Изпита за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест.

Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност по спортно облекло, което си осигуряват самостоятелно.

Изпитът за физическа годност в гр. Плевен се провежда в Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион „Плевен“.

За полагане на изпита за физическа годност, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта. Няма ограничения за явяване на изпитите.

При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.

Продължителността на изпита е 5 часа, в зависимост от броят на кандидатите.

При непокрит норматив, минимум на 30 точки за съответна дисциплина се поставя оценка „Слаб“.

Кандидатите, получили оценка „Слаб“ на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.


Общообразователен тест - гр. Плевен

На 07.03.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб – гр. Плевен, бул. „Дойран“ 77 (карта), където във връзка с обявения прием на студенти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 13:00 ч. ще бъде проведен Общообразователен тест (примерен тест).

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 10.02.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

За повече информация относно специалностите, таксите за кандидатстване, балообразуването и необходимите документи посетете секцията прием на студенти.


Тест ALCPT, за редовната пролетна сесия STANAG 6001 по английски език

На 05.03.2020 г.  във ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия, от 13:30 часа в зала Б-409 на учебен корпус Б ще се проведе предварителен тест ALCPT във връзка с редовната пролетна сесия STANAG 6001 по английски език.

Тест ALCPT, за редовната пролетна сесия STANAG 6001 по английски език

На 04.03.2020 г.  във ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия, от 13:30 часа в зала Б-409 на учебен корпус Б ще се проведе предварителен тест ALCPT във връзка с редовната пролетна сесия STANAG 6001 по английски език.

Тест по английски език - гр. Враца

На 29.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военно окръжие - гр. Враца, ул. "Алеко Константинов"№10 (карта), където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 11:00 ч. ще бъде проведен Тест по чужд език - английски (примерен тест).

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете секцията прием на курсанти.


Общообразователен тест - гр. Враца

На 28.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военно окръжие - гр. Враца, ул. "Алеко Константинов"№10 (карта), където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 13:00 ч. ще бъде проведен Общообразователен тест (примерен тест).

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете секцията прием на курсанти.


Тест по английски език - гр. Велико Търново

На 26.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб - гр. Велико Търново, пл. "Майка България", ул. "Марно поле" №1 (карта), където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 11:00 ч. ще бъде проведен Тест по чужд език - английски (примерен тест).

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете секцията прием на курсанти.


Общообразователен тест - гр. Велико Търново

На 25.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб - гр. Велико Търново, пл. "Майка България", ул. "Марно поле" №1 (карта), където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 13:00 ч. ще бъде проведен Общообразователен тест (примерен тест).

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете секцията прием на курсанти


Тест по английски език - гр. Пловдив

На 23.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военно окръжие - гр. Пловдив, ул. "Велико Търново"№75 (карта), където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 11:00 ч. ще бъде проведен Тест по чужд език - английски (примерен тест).

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете секцията прием на курсанти.


Общообразователен тест - гр. Пловдив

На 22.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военно окръжие - гр. Пловдив, ул. "Велико Търново"№75 (карта), където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 13:00 ч. ще бъде проведен Общообразователен тест (примерен тест).

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете секцията прием на курсанти.


Тест по английски език - гр. Благоевград

На 19.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб - гр. Благоевград, ул. "Иван Вазов" №7 (карта), където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 11:00 ч. ще бъде проведен Тест по чужд език - английски (примерен тест).

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете секцията прием на курсанти.


Общообразователен тест - гр. Благоевград

На 18.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб - гр. Благоевград, ул. "Иван Вазов" №7 (карта), където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 13:00 ч. ще бъде проведен Общообразователен тест (примерен тест).

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете секцията прием на курсанти.


Психологична оценка (пригодност) - гр. Плевен

На 16.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб – гр. Плевен, бул. „Дойран“ 77, където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 08:00 до 17:00 ч. ще бъде проведена Психологична оценка (пригодност) кандидатите за курсанти.

На всички кандидати за курсанти се извършва психологична оценка.

За явяване на психологична оценка (пригодност) не се заплаща такса. На всяка дата могат да се явят не повече от 10 души.

Всеки кандидат е длъжен да се яви не по-късно от 07.50 часа или 12.50 часа в дена на психологичната оценка (пригодност) пред Военен клуб – гр. Плевен, бул. „Дойран“ 77.

Психологичната оценка (пригодност) започва в 8.00 часа на обявената дата и приключва най-късно до 17.00 часа на същия ден.

Резултатите от психологичната оценка са валидни за срок от 6 месеца от датат на явяване, т.е всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на приемата кампания 2020/2021г.


Тест по английски език - гр. Шумен

На 16.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб - гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич" №2, където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 11:00 ч. ще бъде проведен Тест по чужд език - английски.

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете http://www.af-acad.bg.


Психологична оценка (пригодност) - гр. Плевен

На 15.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб – гр. Плевен, бул. „Дойран“ 77, където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 08:00 до 17:00 часа ще бъде проведена Психологична оценка (пригодност) кандидатите за курсанти.

На всички кандидати за курсанти се извършва психологична оценка.

За явяване на психологична оценка (пригодност) не се заплаща такса. На всяка дата могат да се явят не повече от 10 души.

Всеки кандидат е длъжен да се яви не по-късно от 07.50 часа или 12.50 часа в дена на психологичната оценка (пригодност) пред Военен клуб – гр. Плевен, бул. „Дойран“ 77.

Психологичната оценка (пригодност) започва в 8.00 часа на обявената дата и приключва най-късно до 17.00 часа на същия ден.

Резултатите от психологичната оценка са валидни за срок от 6 месеца от датат на явяване, т.е всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на приемата кампания 2020/2021г.


Общообразователен тест - гр. Шумен

На 15.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб - гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич" №2, където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 13:00 ч. ще бъде проведен Общообразователен тест.

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете http://www.af-acad.bg.


Тест по английски език - гр. София

На 13.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Централен Военен клуб - гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7, където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 11:00 ч. ще бъде проведен Тест по чужд език - английски.

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете http://www.af-acad.bg.


Общообразователен тест - гр. София

На 12.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Централен Военен клуб - гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7, където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 13:00 ч. ще бъде проведен Общообразователен тест.

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете http://www.af-acad.bg.


Тест по английски език - гр. Плевен

На 09.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб – гр. Плевен, бул. „Дойран“ 77, където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 11:00 ч. ще бъде проведен Тест по чужд език - английски.

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете http://www.af-acad.bg.


Общообразователен тест - гр. Плевен

На 08.02.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Военен клуб – гр. Плевен, бул. „Дойран“ 77, където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 09:00 до 13:00 ч. ще бъде проведен Общообразователен тест.

За полагане на тестовете, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта.

Документи за ранен прием на кандидат – курсанти се приемат от 20.01.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

Изпитите за физическа годност и психологичната оценка се провеждат в гр. Плевен по разписание, публикувано на сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Изпитите за определяне на медицинската годност се провеждат във ВМА-гр. София, по отделен график.

За повече информация относно условията и таксите за кандидатстване, необходимите документи и примерни тестове посетете af-acad.bg.


Президентът Румен Радев и Министърът на отбраната Красимир Каракачанов откриват ВВВУ „Георги Бенковски“

На 20 януари 2020 ще се състои ритуалът по връчване бойното знаме и възобновяване дейността на ВВВУ „Георги Бенковски“.

През 1959 г. всички български авиационни училища се обединяват в едно – Висше народно военновъздушно училище (ВНВВУ) „Г. Бенковски“. След 1990 г. ВНВВУ става висше военно въздушно училище.

От 1 септември 2002 г. ВВВУ „Г.Бенковски“ се преобразува във Факултет „Авиационен“ на Националния военен университет „Васил Левски“.

На 18 април 2019 г. Народното събрание приема решение за откриване на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

В Долна Митрополия се очакват скъпи гости, благодарение на съпричастността на които към авиацията се възстановява статута на авиационното Училище.

Президентът и главнокомандващ Въоръжените сили на Република България Румен Радев е пилот-изтребител, завършил като първенец на випуска си ВНВВУ „ Георги Бенковски”. Демо-пилот на МиГ-29. Достига до чин генерал-майор. Бил е командир на Военновъздушните сили на Република България.

Вицепремиерът по обществения ред и сигурността и Министър на отбраната Красимир Каракачанов, Заместник Началникът на отбраната Генерал-лейтенант Димитър Илиев и Постоянният секретар на отбраната - Антон Ластарджиев са сред радетелите за възстановяване на авиационното Училище в страната.

Закономерно е и участието в празника на Председателя на Комисията по отбрана в Народното събрание Генерал Константин Попов извървял пътя от пилот в изтребителна ескадрила до командир на Военновъздушните сили и заместник-началник и началник на отбраната. Той е сред първите висши български офицери, работили в щабове на НАТО.

Генерал-лейтенант Цанко Стойков изминава пътя от младши пилот до Военен аташе в САЩ и Командир на ВВС.

Откриването на ВВВУ „Георги Бенковски“ ще съпреживеят както командири от военни формирования, така и екс началници на Училището, дългогодишни инструктори-пилоти , началници на катедри и преподаватели , представители на инженерно-техническия състав , членове на военно-родолюбивите организации.

Дълготрайни и ползотворни са контактите на командването на ВВВУ „Георги Бенковски“ с Министерства и ведомства ,научни институти, ангажирани с военната и гражданска авиация, сродни ВУЗ.

Сред гостите са депутати от Плевен и представителите на местната власт: Мирослав Петров – Управител на Област Плевен , Председателите на Общинските съвети в Плевен и Долна Митрополия - Мартин Митев и Петър Петров, Кметовете на Долна Митрополия, Плевен и Тетевен -Поля Цоновска, Георг Спартански и д-р Мадлена Бояджиева.

Президентът на Републиката Румен Радев ще бъде посрещнат от Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ Бригаден генерал Юлиян Радойски в 11:00 часа. След като приеме рапорта на Началника на почетния караул полк.доц.д-р Мануш Христов, обхожда строя и поздравява блоковете от офицери, сержанти и курсанти от ВВВУ и ВВУБ.

Ритуалът по връчване на бойното знаме включва традиция , датираща от 1937 г. ,въведена от Цар Борис III. На ново войсково знаме да се забият златни пирони на дръжката с позлатено чукче, олицетворяващи началото и ангажираността към рода войска.

Министърът на отбраната и Началникът на ВВВУ ще забият два пирона в дръжката на бойното знаме, след което Министър Каракачанов връчва знамето на Бригаден генерал Юлиян Радойски. Той го връчва на знаменосеца – курсант- старшина Милен Симеонов.

Негово високоблагоговейнство Ставрофорен иконом Тихомир Йосифов , в съслужение с Протойерей Милен Атанасов и свещеник Красимир Кръстев ще отслужат водосвет за здравето и благополучието на личния състав и за бъдещите успехи на ВВВУ „Г. Бенковски“.

Слова ще произнесат Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“, Председателят на комисията по отбрана в Народното събрание, Министърът на отбраната и Президентът на Република България.

С изпълнението на Химна на Република България от Представителния Духов оркестър на ВВС с диригент майор Михаил Младенов и преминаването в тържествен марш на блоковете завършва официалното откриване на ВВВУ „ Георги Бенковски“.

Продължава списването на славната история на авиационното образование в България за постигане девиза на авиационната „Алма Матер“ –„Там, където поникват криле“!

Предстои възстановяване на инфраструктурата, разкриване на атрактивни специалности, откриване на Професионален сержантски колеж, създаване на иновативни центрове за изследователска дейност, подготовка за обучение и експлоатация на новия самолет F-16, привличане на български и чуждестранни инвеститори и студенти. Резултатът – готовност за равноправно участие в интегрираното обучение на кадри за ВВС и гражданската авиация на страните, членки на НАТО.


Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността

Освещаване на бойното знаме на ВВВУ "Георги Бенковски"

Възобновяването на дейността на ВВВУ "Георги Бенковски" по подготовка на летателни и технически кадри за Военно Въздушните сили и гражданската авиация ще бъде отбелязано с две събития.

На 17 януари 2020 /петък/ от 10 часа в плевенския храм "Св. Троица" ще бъде осветено бойното знаме на ВВВУ "Георги Бенковски". В 9:30 часа от Военния клуб ще тръгне представителна група /през Градската градина - Регионален Исторически музей-Храм "С. Троица"/, като начело ще бъде представителният духов оркестър на ВВС с диригент майор Михаил Младенов. Следва знаменната група, водена от полк. доц. д-р Мануш Христов. Честта да е първи знаменосец на бойното знаме на ВВВУ се пада на курсант-старшина Милен Симеонов. Негови асистенти ще са двамата випускници – курсант -старшина Евгений Христозов и курсант-старшина Христо Бикяров.

Почетният караул ще е под командването на капитан Георги Кръстев. Бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник/Ректор на ВВВУ" Георги Бенковски" и представители на командно-преподавателския състав ще съпровождат бойното знаме.

Ритуалът по освещаването на бойното знаме в храм "Св.Троица" ще извърши свещеник Красимир Кръстев по каноните на БПЦ и Устава за ВС на РБългария.

Осветеното бойно знаме ще бъде връчено при откриването на училището, което ще се състои на 20 януари /понеделник/ 2020 от 11 часа в района ВВВУ - гр. Долна Митрополия.