ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Дипломиране на студентите от Випуск 2020

Връчването на дипломите за висше образование на студентите успешно завършили курса си на обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ ще се извърши на 15.10.2020 г. в района на ВВВУ „Георги Бенковски“ от 10:00 ч.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДИ РИТУАЛА ПО ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Студентите „Випуск 2020“ трябва да се явят до 15.10.2020 г. от 08:00 ч. до 15:30 ч. във ВВВУ „Георги Бенковски“ при ц. сл. Павлина Узунова – старши експерт в Служба „Акредитация, планиране, контрол и отчет на учебния процес“ за разписване в дипломата за висше образование и главната книга на висшето учебното заведение.

2. При явяването на студентите „Випуск 2020“ при ц. сл. Павлина Узунова, те трябва да носят бележка от библиотеката на ВВВУ „Георги Бенковски“ (че нямат зачислени учебни материали) и удостоверяващ документ от платена такса – бланка диплома (IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01 BIC: STSABGSF, сума - 30,00 лв., основание „Бланка – диплома“)

3. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, дипломантите и техните придружители са длъжни да носят предпазни маски и да спазват всички противоепидемиологични мерки за недопускане, разпространението на COVID-19, обявени от здравните органи.

4. Студентите „Випуск 2020“ и техните придружители трябва да носят в себе си лични документи удостоверяващи самоличността им.