ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА КУРСАНТИ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА КУРСАНТИ

 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ обявява допълнителен прием на граждански лица за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2022/2023 година, по следните специализации:

 

Редовна форма на обучение

Наименование на специализацията

Допълнителни места

Радиоелектронно оборудване на летателни апарати

4

Авиационно въоръжение

4

Комуникационни, информационни и навигационни системи

4

Летателни апарати и авиационни двигатели

6

 

Кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“ подават документи по един от следните варианти:

1.     Лично във ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №1;

2.     Чрез Военните окръжия в страната;

3.     Онлайн на специализираната платформа на сайта на Училището.

 

За повече информация:

https://www.af-acad.bg/cadets_admission

Телефон за контакт:           

0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов