Изпит за физическа годност

На 07.03.2020 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще посети Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион "Плевен", където във връзка с обявения ранен прием на курсанти за учебната 2020 /2021 г. от 13:00 ч. ще бъде проведен изпит за физическа годност на кандидатите за курсанти. 

Изпита за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест.

Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност по спортно облекло, което си осигуряват самостоятелно.

Изпитът за физическа годност в гр. Плевен се провежда в Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион „Плевен“.

За полагане на изпита за физическа годност, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта. Няма ограничения за явяване на изпитите.

При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.

Продължителността на изпита е 5 часа, в зависимост от броят на кандидатите.

При непокрит норматив, минимум на 30 точки за съответна дисциплина се поставя оценка „Слаб“.

Кандидатите, получили оценка „Слаб“ на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.