Подаване на документи за провеждане на национално състезаниепо по „Приложна електроника”

О Б Я В А

За провеждане на национално състезание за студенти и курсанти по „Приложна електроника”

 

Състезанието се организира от Национален военен университет „Васил Левски”, със съдействието на търговска верига „Елимекс”. То има за цел да стимулира обучаемите за практическа работа и прилагане на знанията в практиката в сферата на електрониката.

Ред за провеждане на състезанието:

 

1.    В състезанието се допускат студенти и курсанти, обучаващи се в ОКС „бакалавър” във ВВВУ „Г. Бенковски;

2.    Желаещите да участват в състезанието изпращат на адрес GKirilov@af-acad.bg трите си имена и номера на класното отделение до 16:00 ч. на 19.05.2021 г;

3.    Състезанието се провежда в три кръга (при повече от 8 желаещи да участват). При брой заявили участие до 8 човека включително – първи кръг няма да се проведе;

4.    Първи кръг включва теоретичен тест, който ще се проведе на 20.05.2021 г. в електронната среда за дистанционно обучение Moodle;

5.    Тестът ще е отворен в Moodle в 17:30 ч. и ще е с продължителност 45 минути;

6.    Класирането ще се извърши по събрани точки от дадените верни отговори;

7.    Първите 8 участници с най-висок резултат се допускат до втори кръг;

8.    Втори кръг включва практическо изпълнение по запояване на електрическа схема и обяснителна записка към нея, който ще се проведе присъствено на 26.05.2021 г.;

9.    Времето за провеждане на втори кръг ще бъде 60 минути;

10. Изработените електронни устройства се изпращат за оценяване в търговска верига „Елимекс”;

11. Представители на „Елимекс” класират двама от участниците за финалния трети кръг;

12. Трети кръг ще се проведе в НВУ „В. Левски” – гр. Велико Търново на 10.06.2021 г.

 

За повече информация: ас. инж. Георги Кирилов

GKirilov@af-acad.bg