Преподаватели и курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски” ще участват в ХХIХ международна научно-техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство-2020”

Преподаватели и курсанти от  ВВВУ „Георги Бенковски” ще участват в ХХIХ  международна научно-техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство-2020”

Техническият университет –София , Машиностроителен факултет, катедра „Автоматизация на дискретното производство” и ННТД по АДП при НТС по машиностроене организират международна научно-техническа конференция от 29 юни до 2 юли 2020 г.
     В  ХХIХ-тото издание на конференцията „Автоматизация на дискретното производство” с доклади ще се включат и представители на ВВВУ „ Георги Бенковски”от  Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии „.

     Началникът на катедрата полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров заедно с колегите си от Техническия университет доц.д-р инж.Ренета Димитрова  и проф.д-р инж. Димчо Чакърски са разработили  „ Принципи на мехатрониката при проектиране на пилотажно навигационен блок за безпилотен летателен апарат”.

     Главен асистент подп.  д-р инж. Мартин Камбушев , полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров и доц.д-р инж.Ренета Димитрова  предлагат „ Методика за проектиране на специални мехатронни устройства и системи”.

     Братята ,главен асистент подп.  д-р инж. Мартин Камбушев и асистент ст. лейт. д-р инж. Кирил Камбушев са подготвили и „Изследване надеждността на невронни мрежи, използвани за апроксимиране на функции”.

     За трети път в международната  научно-техническа конференция участват и курсанти.
     Докладът на  старшина Полина Петкова ,специализация „Летец-пилот”и старшина Илиян Абулибде, специализация „Ръководител на въздушното движение” е на тема: „Сравнение на маневрените характеристики между учебен самолет PILATUS PC-9M и учебно-боен самолет L-39 ALBATROS”.Техен ментор е подп.  д-р инж. Мартин Камбушев.

Валя Минкова