Уважаеми студенти уведомяваме ви, че в периода от 12.12.2022 г. до 16.12.2022 г. ще се приемат документи за кандидатстване за настаняване в КНО- гр. Плевен, ул. Цар Самуил №56