ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" Организира юбилеен семинар: „Бъдещето на въздухоплаването и космическите изследвания в Република България”, посветен на 60-та годишнина на първия полет на човек в Космоса

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

 

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРИРОДНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“ на ВВВУ

ФАКУЛТЕТ "АВИАЦИОНЕН" на ВВВУ

БЪЛГАРСКИ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ – БАН

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АВИАЦИОННА ИНДУСТРИЯ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТСЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 • Бриг. ген. инж. Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“
 • Ген. м-р Димитър Петров - Командир на ВВС
 • Проф. д-р инж. Георги ЖелевДиректор на ИКИТ-БАН
 • Георги Пеев - Генерален директор на ДП “Ръководство на въздушното движение”
 • Христо  Щерионов - Главен директор на ГД ГВА
 • Тодор Иванджиков - Председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 • Полк. доц. д-р инж. Асен Маринов – Заместник началник по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски“
 • Полк. Андриян Колев - Заместник - началник по професионалната подготовка и международното сътрудничество на ВВВУ „Г. Бенковски“
 • Инж. Ангел Георгиев - Помощник-ректор на ВВВУ „Георги Бенковски“

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

·        Полк. доц. д-р инж. Иван Маринов – Декан на факултет „Авиационен“

·        Полк. доц. д-р инж. Любомир Митов – Началник катедра „Авиационна техника и технологии“

·        Полк. доц. д-р инж. Димитър Димитров - Началник катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“

·        Полк. доц. дтн инж. Милен Атанасов - Началник катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“

·        Полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров - Началник катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“

·        Полк. доц. д-р Росен Димитров – ВА „Г. С. Раковски”

 • Проф. д-р Димитър Недялков – ВА „Г. С. Раковски“
 • Доц. д-р Галя Тодорова - Директор на Департамент „Природни и хуманитарни науки“

 

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:


гл. ас. д-р Филип Филипов

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:

м-р Ангел Ангелов

л-т Виктория Уручева

л-т Милен Симеонов

 

УЧАСТНИЦИ:

 

·        Потребители на кадри от българските ВВС

·        Чл. кор. проф. Петър Гецов, дн – ИКИТ-БАН

 • Проф. д-р Павел Пенев - ИКИТ-БАН
 • Доц. д-р Алексей Стоев – филиал на ИКИТ-БАН гр. Стара Загора

·       Орлин Банков - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

·        Фирми от АБАИ

 

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ И АКЦЕНТИ В ДИСКУСИЯТА:

 

 1. Космическите изследвания в България.
 2. Съвременни тенденции във висшето образование при подготовката на авиационни кадри.
 3. Съвременни образователни технологии в аерокосмическата сфера.

Участниците в семинара са поканени да споделят: лични наблюдения, идеи, проекти, добри практики.