Такси за обучение

във Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия,
утвърдени с решение на Министерски съвет №317 от 26 април 2023 г.

Професионално направление БАКАЛАВЪР
(ред./зад.)
след професионален
БАКАЛАВЪР
МАГИСТЪР
(ред./зад.)
ДОКТОРАНТИ

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

600 лв. 500 лв. 1200 лв. 2000 лв.

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

600 лв. 500 лв. 1200 лв. 2000 лв.

Езиков курс

450 евро
Обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП, или на Конфедерация Швейцария - на английски език

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност Авиационен мениджъмнт

1070 евро
Обучение на чуждустранни граждани по чл.95, ал.8, от ЗВО

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност Авиационен мениджъмнт

2200 евро