Теоретичен курс на
обучение за любител пилот на
самолет PPL(A) или вертолет PPL(H)


за кого: за всички настоящи обучаеми във ВВВУ "Георги Бенковски
Такса за обучение: без такса за обучаемиети в учебният план на които е планирана избираема дисциплина по модули PPL(A)/PPL(H)
Форма на обучение: курс
Срок на обучение: 250 академични часа
Кандидатстване: попълнените заявленията се подават до bgato018@gmail.com
Контакт: (359) 0882438990 за работни дни, от 8:00 до 16:00
Записване: до 01 септември 2024 г.
Начало: след 01 октомври 2024 г.

Кандидатът за обучение за любител пилот PPL(A)/PPL(H) трябва представи следните документи:

● Диплома за завършено образование - минимум основно образование за кандидатите под 18 години и поне средно образование за кандидатите над 18 години.
● Нотариално заверена декларация от родител (настойник), когато кандидатът е под 18 години (Наредба №39, чл. 4, ал. 1, т.1 (м);
● Минимална възраст за започване на обучение за любител пилот на самолет е 16 години;
● Валидно свидетелство за медицинска годност (Class 1 & Class 2), издадено в съответствие с PART MED, Регламент 1178;
● Тест за проверка на знанията по математика и физика се провежда с кандидатите за обучение за любител пилот на самолет:
• притежаващи само диплома за завършено основно образование;
• или при оценки от дипломата за средно образование по математика и физика, по ниски от 4.50.НЕОБХОДИМ ДОКУМЕНТИ ЗА PPL(A) / PPL(H)
Образци на документи за записване за курс PPL(A)Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Автоматика, информационни и управляваща техника
Електроника
Авиационна електроника
Авиационен мениджмънт
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси
Аерокосмическа техника