XIV-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВИАЦИОННА, МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА

НА ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" 2024


от 30 Май до 01 Юни 2024 г.

град Плевен

Послание на конференцията е „Авиационната, морската и космическата медицина – основен елемент в обучението и фундамент за висок професионализъм на летателния, плавателния и космическия екипаж"
СЪОРГАНИЗАТОРИ:

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Българското сдружение по авиациона, морска и космическа медицина (БСАМКМ)

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Авиационна и космическа медицина

2. Морска медицина

3. Авиационна и морска психология

4. Студентска сесия

5. Разни


ВАЖНИ СРОКОВЕ
Заявки за участие с постер или презентация се приемат до 03.05.2024 г.
Заглавието на доклада и кратък абстракт до 150 -180 думи
Доклада и абстракта да бъдат изпратени в електронен формат Word на e-mail адрес: conference2024@abv.bg
Изпращане на пълните текстове на докладите за публикуване до 17.05.2024 г.
Обявяване на пълната програма на участниците и презентациите 20.05.2024 г.
Време за представяне на презентациите 10 мин


УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Докладите, заявени за участие да бъдат изпратени в електронен вид на адреса за кореспонденция на научната конференция (conference2024@abv.bg)


Регистрацията на участниците в Конференцията ще се проведе на 30.05.2024 г. от 14:00 до 17:30ч. във фоайето на „Изнесен комплекс за авиационно образование – ИКАО“ в гр. Плевен.


Официалното откриване на Конференцията е на 30.05.2024 г. от 17:30 ч.


От 18:00 ч. ще бъдат изнесени Пленарни доклади от проф. д-р Любомир Алексиев, д.м. и бригаден генерал Юлиян Радойски.


От 19:00 ч. до 21:30 ч. ще бъде организиран Коктейл „Добре дошли” в ИКАО.


Научната програма започва на 31.05.2024 г. от 09:00 часа в Аулата на ИКАО и включва пет научни сесии: 1. Авиационна и космическа медицина; 2. Морска медицина; 3. Авиационна и морска психология; 4. Студентска сесия; 5. Разни.


Регистрацията на участниците в Конференцията ще се проведе на 30.05.2024 г. от 14:00 до 17:30ч. във фоайето на „Изнесен комплекс за авиационно образование – ИКАО“ в гр. Плевен.


Официалното откриване на Конференцията е на 30.05.2024 г. от 17:30 ч. От 18:00 ч. ще бъдат изнесени Пленарни доклади от проф. д-р Любомир Алексиев, д.м. и бригаден генерал Юлиян Радойски.


Научните доклади могат да бъдат представени чрез устна презентация или постер.

В предвидените сесии на конференцията ще бъдат обсъждани актуални въпроси относно ролята на авиационната, морската и космическата медицина в обучението на курсантите, човешкия фактор, човешките възможности и ограничения, безопасността в авиацията и мореплаването, медицински стандарти във военната и гражданска авиация, авиационна и морска психология – работа в екип, лидерство, стрес, ситуационна осъзнатост и др.


Таксата за право на участие е 30 лева, за студенти е безплатно


Такса за членство в БСАМКМ за една година е 20 лв, за студенти е 10 лв.


Курсанти и студенти не заплащат такса за участие.


Таксите ще бъдат заплащани на място