ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ

ВВВУ ,,Георги Бенковски“ организира провеждане на подготвителен курс по „Математика“ (ПКМ) за кандидат – курсанти за обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ през учебната 2023/2024 г.
Време за провеждане на курса: Всяка събота и неделя от 07 януари до 29 януари 2023 г. (07 и 08.01; 14 и 15.01, 21 и 22.01 и 28 и 29.01.2023 г.), по 6 часа на ден от 08:00 ч. до 13:05 ч.
Общ хорариум на курса: 48 часа.
Минимален брой обучаеми 10 човека.
Място за провеждане на курса: Изнесен комплекс за авиационно обучение (ИКАО)-Плевен, адрес: гр.Плевен, ул. Цар Самуил №56
Цена на курса : 250,00 лв. (двеста и петдесет лева) преведени по банкова сметка на ВВВУ „Георги Бенковски“:
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
Основание за плащане: ПКМ, имена на участника
Желаещите кандидат – курсанти да се запишат в подготвителен курс по „Математика“ (ПКМ) подават по e-mail: olimpiada_VVVU@af-acad.bg подписано и сканирано заявление по образец и сканиран документ за платена такса.