Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване (ООИПТО)


Обучение на персонал за техническо обслужване в авиацията

Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) е част от структурата на Висше Военновъздушно Училище „Георги Бенковски”, считано от 01.01.2020 г. открито с Решение на Народното събрание на Република България за откриване на Висше Военно Училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, обнародвано в ДВ брой 34, от 23.04.2019 г.


Дейност:

  • провежда основно обучение на персонал по техническо обслужване в съответствие с изискванията на Част 66 за категории В1, В2 и В3;
  • провежда изпити на персонал по техническо обслужване, включително изпити на обучаеми, които не са завършили курс за основно обучение в съответствие с изискванията на Част 66 за категории В1, В2 и В3;
  • издава свидетелства в съответствие с допълнение III към приложение IV (част-147) от Регламент 1321 след успешно завършване на одобрен курс за основно обучение или за успешно полагане на изпити.


Необходима информация:

След предоставяне на заявка на посочените по-долу имейли, ООИПТО „Факултет „Авиационен“ изготвя индивидуални оферти.
След подписване на договор, ООИПТО „Факултет „Авиационен“ провежда изпити по всички приложими модули, съгласно Регламент (ЕС) 1321/ 2014, Part 66, с последващо издаване на Сертификат. За успешно полагане на изпита се изискват 75% верни отговори.


Одобрена програма на ООИПТО „Факултет „Авиационен“ за извършване на обучение и провеждане на изпити:

Клас/Class Категория/Rating Ограничения/Limitation
Основен/Basic B1 TB1.1 Самолети с газотурбинни двигатели/Aeroplanes turbine
TB1.2 Самолети с бутални двигатели/Aeroplanes piston
TB1.3 Вертолети с газотурбинни двигатели/Helicopters turbine
TB1.4 Вертолети с бутални двигатели/Helicopters piston
B2 TB2 Авионикс/Avionics
B3 TB3 Нехерметични самолети с МТОМ до 2,000 кг с бутални двигатели/Piston-engine non-pressurised airplanes 2,000 kg MTOM and below


Организацията притежава Удостоверение за Одобрение на „Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване“ (Maintenance Training and Examination Organisation Approval Certificate) № BG 147.0004/24 Nov 2014.


За повече информация:
+359 885 806 220
mlazarova@af-acad.bg
zornitsa.vodeni4arova@abv.bg