ФАКУЛТЕТ "АВИАЦИОНЕН"
полк. проф. д-р Мануш Христов
Дата и място на раждане 01.01.1965 г., с. Чомаковци, обл. Плевен
Семейно положение женен, с едно дете
Езици английски, руски
Професионално развитие
2021 - Декан на факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия
2021 - Професор в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на факултет „Авиационен“
2018 - 2020 Доцент в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на факултет „Авиационен“
2017 - 2018 Главен асистент в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на факултет „Авиационен“
2012 - 2017 Началник на център „Подготовка и обучение“- в.ф. 28000 –Граф Игнатиево
2011 - 2012 Началник на отделение „Подготовка и обучение“- в.ф. 52090 –Долна Митрополия
2009 - 2011 Началник на отделение „Личен състав“- в.ф. 52090 –Долна Митрополия
2007 - 2009 Началник на служба „Връзки с обществеността и психопрофилактика“- в.ф. 52090 –Долна Митрополия
2003 - 2007 Командир на батальон за подготовка на наборни военнослужещи - в.ф. 52090 –Долна Митрополия
2002 - 2003 Началник на отделение „Планиране и управление на учебния процес, той и преподавател - в.ф. 52090 –Долна Митрополия
2001 - 2002 Помощник и старши помощник-началник щаб - в.ф. 24870–Каменец
1999 - 2001 Слушател – ВА „Г.С.Раковски“
1996 – 1999 Началник щаб на III-та зона Бохот –в.ф. 36640 Божурище
1993 – 1996 Началник на ОСВ „Соколаре“ –в.ф. 32680 София
1992 – 1993 ВРИД Началник на ОСВ –в.ф. 32390 Карнобат
1992 Началник ПКП в РСДН-10 –в.ф. 36090 Плевен
1989 – 1992 Заместник –началник по морално-политическата подготовка–в.ф. 36090 Плевен
1987 - 1989 Секретар на БК на ДКМС - в.ф. Добрич
1983 - 1987 курсант във ВНВВУ "Георги Бенковски"
Научна информация
Учебници - 3 бр.
Монографии- 4 бр.
Доклади и научни статии - 35 бр.
Ръководени лекции по учебни дисциплини
Военна история
Тактика на ВВС
Методика на тактическата подготовка
Тактика на родовете войски
Лидерска подготовка – 3 част
Курс „Оцеляване“
Щабни процедури и работа на щабовете
Обща тактика
Образование
2015 Езиков курс
2008 курс „Методика на военнонаучните изследвания“
2007 курс „Връзки с обществеността, мотивация и качество на живот“
2005 магистър „История“, ВТУ „ Св.св.Кирил и методий“- В.Търново
2002 курс по специални свръзки - Оператор
2001 „Организация и управление на оперативно-тактическите формирования на ВВС“- ВА „Г.С.Раковски“
1989 Политически курс
1987 – ВНВВУ „Георги Бенковски“, специализация „ВВС-възпитатели“, гражданска специализация “Педагогика на трудовополитехническата подготовка“
Награди
2021 7.62 мм карабина обр.1944 – от министър на отбраната
2019 грамота от началник НВУ „В.Левски“
2019 грамота от началник НВУ „В.Левски“
2017 сувенирен нож за АК 47 – от началник на отбраната
2015 парична награда – от командир на ВВС
2014 бинокъл Б 8х30 – от министър на отбраната
2012 грамота – от командир на поделение
2008 предметна награда – от командир на поделение
2006 предметна награда – от министър на отбраната
2005 предметна награда – от командир на поделение
2004 обявяване на благодарност – от командващ ВВС
2002 предметна награда – от командир на поделение

подполк. доц. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев
Дата и място на раждане 25.08.1975 г., гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново
Семейно положение на семейни начала, с три деца
Езици английски, немски.
Професионално развитие
от 2021 - Заместник - декан на факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия
2016 – 2021 Главен асистент в катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на факултет „Авиационен“
2016 Главен асистент в НВУ „Васил Левски“
2009 Образователна научна степен - доктор
2009 – 2016 Асистент в НВУ „Васил Левски“
2006 – 2009 Докторант в НВУ „Васил Левски“
2005 - 2006 Инженер в 22 ЩАБ - Безмер
2003 – 2005 Старши техник в група за електронна автоматика, авиационно, кислородно и фото оборудване в еОПАТ В 22 щаб - Безмер
1999 - 2001 Старши техник в група в 22 щаб –Безмер
1994 – 1999 курсант във ВНВВУ „Георги Бенковски“
Научна информация
Доклади и научни статии - 26 бр.
Участие в научноизследователски проекти - 3 бр.
Ръководени лекции по учебни дисциплини
Теория на управление – I част
Теория на управление – II част
Идентификация на системи
Робасно управление
Системи за автоматично управление на летателните апарати- I част
Системи за автоматично управление на летателните апарати- II част
Образование
2015 Целеви курс „Новоназначени преподаватели във военните училища по дидактика“
2006 курс „Методически основи на научните изследвания“
2004 Езиков курс – немски I ниво
1994 – 1999 магистър- инженер „Авиационно оборудване на летателните апарати“, ВНВВУ „ Георги Бенковски“
Награди
2020 грамота от началник ВВВУ „Георги Бенковски“
2020 грамота от началник ВВВУ „Георги Бенковски“
2017 обявяване на благодарност от началник НВУ „В.Левски“
2016 парична награда от началник НВУ „В.Левски“
2016 обявяване на благодарност от началник НВУ „В.Левски“
2003 похвална грамота – от командир на поделение

Катедра ТВНП
КАТЕДРА

„Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. проф. д.н. инж.

Милен Атанасов

email: maa_69@abv.bg
Катедра АТТ
КАТЕДРА

„Авиационна техника и технологии“

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
доц. д-р инж.

Владимир Савов

email: vladsavov@yahoo.com
Катедра ЕАИТ
КАТЕДРА

„Електротехника, автоматика и информационни технологии“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. доц. д-р инж.

Стефан Билидеров

email: biliderow_ss@yahoo.com
Катедра ЕНКА
КАТЕДРА

„Електроника, навигация и комуникации в авиацията“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. доц. д-р инж.

Димитър Димитров

email: Lz5wx@abv.bg

Катедра АМ
КАТЕДРА

„Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
доц. д-р

Филип Филипов

email: filip.iv.filipov@abv.bg
Катедра ТЕЛА
КАТЕДРА

„Техническа експлоатация на летателни апарати“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. доц. д-р инж.

Любомир Митов

email: lmitov@gmail.com