Катедра АТТ

Катедра "Авиационна техника и технологии"доц. д-р инж. Владимир Савов
Дата и място на раждане 04.12.1959г., гр. Шумен
Семейно положение женен, с три деца
Езици английски STANAG (3)-(3)-(4)-(4),/ 10.06.2002г.
Професионално развитие
2021 - до сега Ръководител, катедра(доцент) в катедра "Авиационна техника и технологии" - 52610, гр. Долна Митрополия
2002 - 2020 Доцент - 52400, гр. Велико Търново
2000 - 2002 Доцент - 52610, гр. Долна Митрополия
1998 - 2000 Главен асистент - 425, гр. Долна Митрополия
1997 - 1998 Заместник-началник на катедра - 425, гр. Долна Митрополия
1995 - 1997 ВРИД Заместник началник на катедра - 425, гр. Долна Митрополия
1992 - 1995 Заместник-началник на катедра - 425, гр. Долна Митрополия
1992 - 1993 Асистент - 425, гр. Долна Митрополия
1991 – 1992 Старши преподавател - 425, гр. Долна Митрополия
1991 Преподавател - 425, гр. Долна Митрополия
1989 – 1991 - ВРИД Преподавател - 425, гр. Долна Митрополия
1986 – 1989 Редовен аспирант
1983 – 1986 Началник на КПС в ТЕЧ, гр. Добрич
1982 – 1983 Старши авиотехник на звено - под. 32050, гр. Добрич
Научна информация
Учебници и учебни пособия – 4 бр.
Доклади и научни статии – повече от 66 бр.
Изобретения – 2 бр.
Участие в научни проекти – 4 бр.
Ръководени лекции по учебни дисциплини
Механика (динамика)
Механика на флуидите
Аеродинамика на летателните апарати
Аеродинамика на самолета
Аеродинамика на вертолета
Динамика на полета на самолета
Динамика на полета на вертолета
Устойчивост и управляемост на самолета
Устойчивост и управляемост на вертолета
Конструкция на двигателя на вертолета
Образование
1989 г. научна степен "Доктор"
1977 - 1982 г. завършва висше военно образование в ВHВВУ"Г.Бенковски" - гр. Долна Митрополия "Експлоатация и ремонт на летателни апарати" - инж., както и "Радиоелектронно оборудване на летателни апрати"
1977 - 1982 г. завършва висше гражданско образование в ВHВВУ"Г.Бенковски" - гр. Долна Митрополия "Машинен инженер"
1977 г. завършва средно образование в Математическа гимназия - гр. Шумен
Награди
2019 грамота, 22.11.2019 г., от началник на ВУ-ще
2016 парична награда, 13.12.2016 г., от началник на ВУ-ще
2016 грамота, 22.11.2016 г., от министър на отбраната
2012 грамота, 18.05.2012 г., от началник на ВУ-ще
2005 предметна награда, 22.11.2005 г., от началник на ВУ-ще
2003 предметна награда, 25.11.2003 г., от началник на ВУ-ще


  

полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов

  asen_aerodynamics@abv.bg


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/37101

  

м-р инж. Пламен Димитров Кръстев

  pdkrastev@abv.bg


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/59294

  

м-р Йордан Иванов Кацаров

  ykatsarov@af-acad.bg


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/68977

  

к-н инж. Николай Георгиев Кънчев

  nikolaikanchev@yahoo.com


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/49292

  

доц. д-р инж. Владимир Светославов Савов

  vladsavov@yahoo.com


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/54650

  

доц. д-р инж. Валентин Костадинов Киров

  vkirov@abv.bg


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/54634

  

доц. д-р инж. Тошко Маринов Маринов

  tmarinov@af-acad.bg


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/53412

  

ас. инж. Мануш Иванов Никифоров

  nikiforov_manush@abv.bg


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/54756

Катедрата е водеща за специалностите «Летателна експлоатация на въздухоплавателните средства“ и „Авиационна техника и технологии“ и отговаря за военните специализации „Летец-пилот“, „Летателни апарати и авиационни двигатели“ и „Летищно-техническо осигуряване“.
В катедрата се преподават фундаментални за машиностроителните специалности дисциплини като „Теоретична механика“, „Инженерна графика“, „Съпротивление на материалите“, „Термодинамика“ и „Машинни елементи“. Преподават се основополагащи за авиационните професии дисциплини като „Конструкция на авиационните двигатели“, „Конструкция на летателните апарати“, „Аеродинамика на летателните апарати“, „Авиационни технологии“. Водят се и определящи за авиационните специалисти дисциплини като „Техническа експлоатация“, „Ремонт на летателните апарати“ и „Инженерно-авиационно осигуряване“.