ПРИЕМНО ВРЕМЕНа основание Разпореждане на Началника на отбраната – № 1 / 15.01.2020 г. и Заповед на Началника на отбраната – № 14 / 20.01.2020 г., Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски‟ Бригаден генерал Юлиян Радойски е и Началник на Плевенския гарнизон.

ПРИЕМЕН ДЕН ВРЕМЕ МЯСТО
всеки първи понеделник
от месеца
от 14:00 ч. до 16:00 ч. Военен клуб – град Плевен,
бул. „Дойран“ 77

Приемен ден на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ и Заместник - началниците на ВВВУ „Георги Бенковски“

ПРИЕМЕН ДЕН ВРЕМЕ МЯСТО
всеки първи вторник
от месеца
от 14:00 ч. до 16:00 ч. ВВВУ „Георги Бенковски“,
гр. Долна Митрополия

Записвания за приемните дни :

  • На тел : 064 / 837 217 – приемна на Началника на ВВВУ „ Георги Бенковски“
  • По военна линия или от КПП: 65701