Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

КУРСАНТСКО - СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

 Мандат до 2025 г.


курсант старши сержант Радина Иванова Бодурова


Радина Иванова Бодурова
Специализация „Ръководител на полети – щурман“ 012 кл. отд.
   „Чест е да бъда Председател на Курсанстко-студентския съвет при ВВВУ”Георги Бенковски” и заедно с моите колеги да даваме своя принос както за курсантите и студентите, така и за училището!”


курсант сержант Николай Георгиев Гюров


Николай Георгиев Гюров
Специализация „Ръководител на полети- щурман“
   „Изключителна чест и голяма отговорност е да бъда заместник -председател на Курсантско -студентския съвет. Мотивиран съм както да покажа своите идеи, креативност и познания, така и да развивам нови личностни умения и качества като бъдещ офицер от българската армия.”


студентка Дария Динкова


Дария Динкова
Специализация „Авиационни електроприборни системи за управление на въздушното движение“
   „Определям себе си като амбициозен и отговорен човек, който има стремеж да подпомага развитието и дейността на студентското общество във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“. За мен студентската общност е двигателят на добрия университет. Изключително благодарна съм, че мога да бъда част от нея и да представлявам интересите на училището. Студентски съвет е забавление. Инициативи. Креативност. Добри приятели. И още много. Всичко това взето заедно прави тази общност толкова значима за студентите.”


Курсант сержант Димитър Красимиров Ковачев


Димитър Красимиров Ковачев
Специализация „Летец-пилот“
   „Да си член на Курсантско - студентския съвет е голяма отговорност и възможност да съм полезен на своите колеги и ръководството на училището, за да изградим сплотен колектив, подобрим условията на материалната база и качеството на учебния процес.”


курсант младши сержант Сияна Янкова Янкова


Сияна Янкова Янкова
Специализация „Летец-пилот“
   „Да бъда част от Курсантско-студентския съвет е повече от задължение - това е възможност да бъда гласа на всички курсанти, които представлявам, да изграждам мостове между различни идеи и да допринасям за развитието на нашата авиационна общност.
   Стремя се да черпя вдъхновение от всяко ново предизвикателство и да бъда част от двигателя на прогреса, както и да поемам активна роля във формирането на бъдещето на Висшето Военновъздушно училище “Георги Бенковски”!”


курсант старши сержант Ивана Руменова Христова


Ивана Руменова Христова
Специализация „Авиационно въоръжение”
   „Удоволствие е да бъда част от Курсантско-студентския съвет към ВВВУ „Георги Бенковски“ и активно да се включвам в задачите и проблемите, които вълнуват курсантското общество! За да се развиваме като такова, трябват идеи и мотивация от страна на нас - младите хора!”