Дати за предварителен тест ALCPT и за редовна сесия STANAG 6001 по английски език
във ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия.


СРОК за записване ДАТА ВРЕМЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО
приключил 04.09.2023 г. от 13:30 ч. Тест ALCPT
/редовна дата/
ВВВУ "Георги Бенковски"
Учебен корпус A
зала A-503
приключил 11.09.2023 г. от 13:30 ч. Тест ALCPT
/резервна дата/
ВВВУ "Георги Бенковски"
Учебен корпус A
зала A-503
15.09.2023 г. 22-26.01.2024 г. планира се изпит Станаг 6001
/редовни дати/
ВВВУ "Георги Бенковски"
Учебен корпус A
зала A-503

Кандидатите за явяване на тест ALCPT подават рапорт / заявление до Началника на ВВВУ "Георги Бенковски", съгласно Приложение 3 на ЗАПОВЕД № ОХ-620 / 08.08.2016 г. относно условията и реда за разработване и провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.