Обществени поръчкиДата на публикуване 11.05.2020 г.
Номер 05962-2020-0001
Наименование Борсова сделка за доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на ВВВУ Георги Бенковски
Документация
Дата на публикуване 07.05.2020 г.
Линк към страницата на АОП
Наименование Изработка и доставка на униформено облекло за военнослужещите и курсантите във ВВВУ "Георги Бенковски"
Документация