БИБЛИОТЕЧЕН КОМПЛЕКС


Огромно значение за качеството на обучението и научно- изследователската дейност има библиотечното осигуряване.

Създадена още при основаването на Училището, днес научно- техническата библиотека е най-голямото книгохранилище на авиационна литература в страната.

Библиотеката разполага със заглавия на няколко езика:

 • български;
 • руски;
 • английски;
 • немски;
 • гръцки;
 • турски.

Библиотечният комплекс има своето място в цялостния учебен и научно- изследователски процес със своите над 8 500 заглавия и 79 000 тома литература, по-голямата част от която е научно- техническа и специализирана с авиационно-техническа насоченост.

Получава и ценни дарения на авиационна литература.

За подобряване обслужването на читателите е разработен компютърен каталог на литературата, класифицирана по основните правила на системната класификация на книгите и учебниците. Системата е с възможности за търсене на необходимата литература не само по основни признаци - автор и заглавие, а и по УДК, подзаглавки данни, ключови думи и други признаци, характеризиращи една книга.

Библиотеката е абонирана и за различни периодични издания, съобразени с профила на учебното заведение.

Най-старите издания в библиотеката са:

 • „Справочник химика“ от 1936 г., издадена в Москва;
 • Две издания от 1950 г.:
  • „Курс авиационных бомб“;
  • „Планиране и отчитане на автомобилния транспорт“.