“Там, където поникват криле”


Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е наследник на няколко български авиационни училища и школи.


Първата от тях – Авиационната школа с началник Радул Милков, е създадена още през 1914 г.


Аеропланното училище (с началник Продан Таракчиев), създадено през 1915 г. и демобилизирано през 1918 г. по клаузите на Ньойския договор, възобновява дейността си през 1923 г.


От 1928 г. юнкери-летци се подготвят и във Военното училище в София.


През 1936 г. се създават въздушни учебни школи, които през 1940 г. се преобразуват във Въздушно училище. В него освен летци се подготвят и други авиационни специалисти.


През 1945 г. във Враждебна, край София, се създава Народното военновъздушно училище, което през 1948 г. се премества в Долна Митрополия. В Божурище е училището за щурмани и свързочници, а в Ловеч и Горна Оряховица – за техници.


На 18.07.1959 год. с указ № 350 на Президиума на Народното събрание военните училища – НВВУ „Г. Бенковски” Д. Митрополия и НВВТУ „В. Коларов – Горна Оряховица се сливат във Висше народно военновъздушно училище „Г. Бенковски” в гр. Долна Митрополия като единен център за подготовка на авиационни кадри. Реорганизацията е свързана с развитието на авиационната техника и повишаването на изискванията към военновъздушните училища в България. Това налага нуждата авиационните кадри да имат по-висока инженерно-техническа и военно-специална подготовка. Срокът за обучение на курсантите се увеличава от три на пет години. През 1964 год. завършва първият випуск летци и инженери с висше образование.


След 1990 г. ВНВВУ става висше военновъздушно училище.


От 1 септември 2002 г. с решение на 39-тото Народно събрание ВВВУ „Георги Бенковски“ се преобразува във Факултет „Авиационен“ към Националния военен университет „Васил Левски“.


На 18 април 2019 г. Народното събрание приема решение за откриване на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и за закриване на факултет „Авиационен“ в структурата на Националния военен университет „Васил Левски“, като дейността на факултета преминава във факултет „Авиационен“ в структурата на ВВВУ „Георги Бенковски“. Решението влиза в сила на 1 януари 2020 г.


От 1 януари 2020 г. с президентски указ № 289/16.12.2019 г. полковник Юлиян Радойски е назначен за началник на ВВВУ "Георги Бенковски" и повишен във висше военно звание „бригаден генерал“.