Бригаден генерал Юлиян Радойски
Дата и място на раждане 17 февруари 1969г., гр. Кубрат
Семейно положение женен, с две деца
Езици английски, руски
Професионално развитие
от 01.01.2020 Началник на ВВВУ „ Георги Бенковски“
2017 – 2019 Началник на сектор „ Авиация“ в отдел „Операции“/А3/, 22800- София
2016 - 2017 Слушател във Военна Академия „ Г.С.Раковски“
2015 – 2016 Командир на УАГ - 52090 – Долна Митрополия, 28000 – Граф Игнатиево
2012 – 2015 Зам. Командир на УАГ 52090- Долна Митрополия, 28000 – Граф Игнатиево
2009 – 2012 Началник на Център „ „Летателна подготовка“, 52090 -Долна Митрополия
2008 – 2009 Началник на Център , той и Началник на тренажорен комплекс в Център „ Летателна подготовка“, 52090-Долна Митрополия
2007 – 2008 Командир на учебна ескадрила, 52090 – Долна Митрополия
2006 – 2007 Началник на Щаба на Учебна ескадрила, 24870 – Долна Митрополия
2004 – 2006 Слушател във ВА „ Г.С.Раковски“
2003 – 2004 Щурман на Учебна ескадрила, 24870 – Каменец
2001 - 2003 Зам. Командир -инструктор на Учебно звено, 24870 – Каменец
1999 - 2001 Зам. Командир на Отделно учебно-бойно звено, 32050- Добрич
1997 - 1999 Старши пилот, 32050 - Добрич
1995 - 1997 Младши пилот, 32050 - Добрич
Летателна информация
Летец - пилот първи клас.
Летял на Злин 42М, L-29, L-39, Миг-21.
Пролетени часове: над 1000.
Парашутна подготовка: 274 скока
Образование
2016 - 2017 Военна Академия „Г.С.Раковски“, Магистър – „Стратегическо ръководство на отбраната и Въоръжените сили“
2014 Курс за квалификация „Военно лидерство“ Д-8-04/07-147 България
2013 Стратегически курс, А-3-06-020 във Факултет „Национална сигурност и отбрана“
2012 Курс за квалификация „Ръководител на полети“ - България
2009 Езиков курс, България
2004 – 2006 Военна Академия „Г.С.Раковски“, Магистър - „Организация и управление на ОТФ от ВВС“
2004 ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, Магистър – „Счетоводство и контрол“
1989 - 1995 ВВВУ „Георги Бенковски“, Магистър - „Летец-пилот“
Награди
12.04.2016г. Плакет на ВВС от Командира на ВВС
16.12.2015г. Парична награда от Командира на ВВС
06.10.2011г. Хладно оръжие от Началник на отбраната
11.02.2008г. Похвална грамота от Командир на поделение
24.07.2006г. Парична награда от Министър на отбраната
05.05.2001г. Похвална грамота от Командир на поделение
Полковник Андриян Колев
Дата и място на раждане 20 октомври 1968 г., гр. Плевен
Семейно положение женен, с две деца
Езици английски, руски
Професионално развитие
от 2022 Заместник - началник на ВВВУ „Г. Бенковски“
2020 – Заместник - началник по професионалната подготовка и международното сътрудничество на ВВВУ „Г. Бенковски“
2019 – 2020 Военновъздушна учебна база, гр. Долна Митрополия
2016 – 2019 Многонационална дивизия на НАТО, Букурещ, Румъния
2013 – 2016 Главен експерт в отдел „Подготовка и сертификации” на дирекция „Операции и подготовка”, MO
2011 – 2013 Военновъздушно Компонентно Командване на НАТО, гр. Измир, Турция
2007 – 2011 Военновъздушна учебна база „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия - Център за обучение и подготовка
2005 – 2007 Военновъздушна учебна база „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия, Сектор „Противовъздушна отбрана“
2004 2ра ЗРБР - гр. Пловдив
2002 – 2004 Слушател Военна Академия „Г. С. Раковски“
2000 – 2002 Военновъздушна учебна база „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия
1998 – 2000 ВВВУ „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия, строеви офицер
1990 – 1998 3-та ЗРБР, гр. Бургас
Образование
2013 Военна Академия „Г. С. Раковски“, Стратегически Курс, факултет „Национална сигурност и отбрана“
2002 – 2004 Военна Академия „Г. С. Раковски“
1993 - 1994 Национална Спортна Академия
1986 - 1990 ВНВАУ „Георги Димитров“, гр. Шумен
Награди
Медал „Партньорство в отбраната“ - трета степен ,2019 г., Началник на Сухопътни Войски на въоръжените сили на Румъния
Медал „За вярна служба под знамената“ - втора степен, 2016 г., от Министър на отбраната
Предметна награда бинокъл, 1997 г., от Командир на 3 ЗРБ
полк. проф. д-р инж. Николай Ничев
Дата и място на раждане 03 май 1968 г., гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново
Семейно положение във фактическо съжителство, с три деца
Езици английски
Професионално развитие
от 2023 г. Заместник-началник по учебната и научната част на ВВВУ „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия
2022 – 2023 Изборна длъжност „началник на катедра”
от 9 март 2022 г. професор във ВВВУ „Георги Бенковски”
2015 – 2022 Изборна длъжност „заместник-декан на факултет”
2014 – 2015 Изборна длъжност „началник на катедра”
2005 Старши помощник-началник на отдел в НВУ „Васил Левски”
2000 – 2022 от асистент до професор в НВУ „Васил Левски“
1999 – 2000 Инструктор във ВВОВУ „Васил Левски“
1996 – 1999 Редовен докторант в НВУ „Васил Левски“
1993 – 1996 Началник продоволствена и вещева служба - Първомай
1991 – 1993 Помощник по тилово осигуряване - Казанлък
Образование
2016 стратегически курс – ВА „Г.С.Раковски“
2009 - 2010 ОНС „Доктор” по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, НВУ „Васил Левски
2003 - 2005 магистър , специалност “Организация и управление на оперативно-тактическите формирования за логистично осигуряване ”, ВА „Г. C. Pаковски”
1991 - 1996 магистър, специалност „Финанси“ СА "Д. А. Ценов"-Свищов
1987 - 1991 магистър, военна специалност „Тилови войски - продоволствено и вещево снабдяване”, ВНВУ „Васил Левски”
Ръководени лекции по учебни дисциплини:
Икономика на въздушния транспорт
Авиационна логистика
Логистика на авиационното обслужване
Основи на логистиката
Управление на веригата на стойността в авиацията
Научна дейност
https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/37518
Награди
2023 Предметна награда Сувенир „Релеф-Лъв“, Министър на отбраната
2019 г. Предметна награда бинокъл, Министър на отбраната
2018 г. Грамота, Министър на отбраната
2009, 2013, 2021 г. Обявяване на благодарност, Началник на НВУ „Васил Левски“
2005 г. Предметна награда ръчен часовник, Началник на ГЩ
Полковник инж. Любомир Манов
Дата и място на раждане 30.08.1971 г., гр. Плевен
Семейно положение женен, с две деца
Езици английски, руски
Професионално развитие
от 2024 Заместник-началник по административната част и логистиката на ВВВУ „Георги Бенковски“
2023 – 2024 Началник на център „Следдипломна квалификация“, ВВВУ „Г. Бенковски“
2019 – 2023 Инспектор по качеството, Крило за стратегически въздушни превози, авиобаза Папа, Унгария
2011 – 2019 Заместник-командир по „Авиационна техника и въоръжение“, Военно формирование 52090 – Долна Митрополия
2008 – 2011 Началник на отделение „Авиационна техника и въоръжение“, Военно формирование 52090 – Долна Митрополия
2006 – 2008 Заместник-командир на ескадрила „Периодично обслужване и войскови ремонт на авиационната техника“, Военно формирование 52090 – Долна Митрополия
2003 – 2004 Заместник-началник на 143 база за СИАСП, Военно формирование 52090 – Долна Митрополия
2000 – 2003 Началник на „Позиция за подготовка на ракети“, Военно формирование 26060 – Чешнегирово
1996 – 2000 Началник на група за подготовка на ракети в „Позиция за подготовка на ракети“, Военно формирование 28770 – Балчик
1994 – 1996 Старши техник в ескадрила „Оперативна подготовка на авиационната техника“, Военно формирование 28770 – Балчик
Образование
2015 Стратегически курс „Управление на отбранителните ресурси“, Монтерей, САЩ
2002 - 2004 Магистър , специалност „Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от Военновъздушните сили“, ВА „Г. C. Pаковски“
1989 - 1994 Магистър, военна специалност „Експлоатация и ремонт на авиационното оръжие и ракетна техника“, ВНВВУ „Георги Бенковски“
Награди
2023 г. Медал „Изключителни постижения“, от командир на Крило за стратегически въздушни превози, авиобаза Папа, Унгария
2011 г. Предметна награда бинокъл, от министър на отбраната на РБ
2009 г. Обявяване на благодарност от Командир на военно формирование 52090 – Долна Митрополия
доц. д-р инж. Иван Костадинов Вълков
Дата и място на раждане 10 юни 1959 г., гр. Пловдив
Семейно положение женен, има дъщеря
Хоби рок музика, история, политика и др.
Езици английски, гръцки, руски
Професионално развитие
от 2022 г. Помощник-ректор на ВВВУ „Георги Бенковски“
2021 – 2022 Ръководител на катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт”, факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
2021 г. доцент във ВВВУ „Георги Бенковски”
2015 – 2019 Заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана” във ВА „Г. С. Раковски”
2011 – 2012 Началник на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната” във ВА „Г. С. Раковски”
2010 – 2019 доцент във във ВА „Г. С. Раковски”
2009 – 2011 Главен асистент и доцент в катедра „Мениджмънт на отбраната и Въоръжените сили” във ВА „Г. С. Раковски”
2008 – 2009 Старши национален офицер и командир на българския контингент в мироопазваща операция на НАТО/ гл. асистент във ВА „Г. С. Раковски”
2006 – 2008 Главен експерт в секция „Щабна служба в многонационални съвместни операции”, той и началник на Център КПУС във ВА „Г. С. Раковски”
2004 – 2005 Заместник старши национален офицер и зам. командир на българския контингент в мироопазваща операция на НАТО/ гл. експерт във ВА „Г. С. Раковски“
2000 – 2002 Началник на сектор „Планиране и отчет на учебния процес“ във ВА „Г. С. Раковски“
1995 – 2000 Асистент и старши асистент в катедра „ Инженерни войски“ във ВА „Г. С. Раковски“
1994 – 1995 Командир на курсантска рота във ВНВСУ „Благой Иванов“
1992 – 1994 Слушател във ВА „Г. С. Раковски“
1984 – 1992 командир на курсантски взвод и курсантска рота във ВНВСУ „Благой Иванов“- София
Образование
2007 ОНС „доктор”
1994 магистър, специалност „Командно-щабна, оперативно-тактическа-СВ" от ВА „Г.С. Раковски”
1984 магистър, специалност „Военен инженер по технология на строителството” от ВНВСУ „Благой Иванов”
1978 средно 4 г., специалност „Геодезия, фотограметрия и картография” от СТ „Й. Николова”, гр. Пловдив
Курсове
2023 г. Building Integrity in Crisis Management and Disaster Response Course - CMDR COE - София
2021 г. курс „Crisis Management And Disaster Response Exercise Planners Training“ - CMDR COE - София
2015 г. езиков курс английски език 3-то ниво – ВА „Г.С. Раковски“
2010 г. Стратегически курс –ВА „Г.С. Раковски“
2009 г. курс „ Оперативно планиране“ – ВА „Г.С. Раковски“
2006 г. „Следуниверситетски курс за усъвършенстване в областта на мениджмънт на отбранителните ресурси на ръководни кадри“- Румъния
2005 г. Инструктор в курс за военни наблюдатели на ООН /UNMOC/-Германия
2004 г. курс за специализация „Планиране на отбраната в НАТО“– Германия
1999 г. езиков курс английски - ВА „Г.С. Раковски“
1995 г. курс специализация „Новоназначени преподаватели“ - ВА „Г.С. Раковски“
1994 г. курс „Гръцки език“-2 ниво – ИЧС-София
2001 г. курс по информатика „Използване на информационните системи и технологии в административно-управленческата дейност“ - ВА „Г.С. Раковски“
1985 г. Педагогически курс - ВНВСУ „Благой Иванов“- София
Награди
2017 г. Почетен знак на МО „Свети Георги” - II степен - министър на отбраната
2014 г. предметна награда - началник на ВА „Г.С. Раковски”
2010, 2013, 2018 г. грамота - началник на ВА „Г.С. Раковски”
2009 г. Обявяване на благодарност, Началник на ВА „Г.С. Раковски”
2009 г. бинокъл - министър на отбраната
2008 г. награден знак за участие в мисия и предметна награда - министър на отбраната
2005 г. награден знак за вярна служба под знамената – III степен- министър на отбраната, за участие в мисия