Бригаден генерал Юлиян Радойски
Дата и място на раждане 17 февруари 1969г., гр. Кубрат
Семейно положение женен, с две деца
Езици английски, руски
Професионално развитие
от 01.01.2020 Началник на ВВВУ „ Георги Бенковски“
2017 – 2019 Началник на сектор „ Авиация“ в отдел „Операции“/А3/, 22800- София
2016 - 2017 Слушател във Военна Академия „ Г.С.Раковски“
2015 – 2016 Командир на УАГ - 52090 – Долна Митрополия, 28000 – Граф Игнатиево
2012 – 2015 Зам. Командир на УАГ 52090- Долна Митрополия, 28000 – Граф Игнатиево
2009 – 2012 Началник на Център „ „Летателна подготовка“, 52090 -Долна Митрополия
2008 – 2009 Началник на Център , той и Началник на тренажорен комплекс в Център „ Летателна подготовка“, 52090-Долна Митрополия
2007 – 2008 Командир на учебна ескадрила, 52090 – Долна Митрополия
2006 – 2007 Началник на Щаба на Учебна ескадрила, 24870 – Долна Митрополия
2004 – 2006 Слушател във ВА „ Г.С.Раковски“
2003 – 2004 Щурман на Учебна ескадрила, 24870 – Каменец
2001 - 2003 Зам. Командир -инструктор на Учебно звено, 24870 – Каменец
1999 - 2001 Зам. Командир на Отделно учебно-бойно звено, 32050- Добрич
1997 - 1999 Старши пилот, 32050 - Добрич
1995 - 1997 Младши пилот, 32050 - Добрич
Летателна информация
Летец - пилот първи клас.
Летял на Злин 42М, L-29, L-39, Миг-21.
Пролетени часове: над 1000.
Парашутна подготовка: 274 скока
Образование
2016 - 2017 Военна Академия „Г.С.Раковски“, Магистър – „Стратегическо ръководство на отбраната и Въоръжените сили“
2014 Курс за квалификация „Военно лидерство“ Д-8-04/07-147 България
2013 Стратегически курс, А-3-06-020 във Факултет „Национална сигурност и отбрана“
2012 Курс за квалификация „Ръководител на полети“ - България
2009 Езиков курс, България
2004 – 2006 Военна Академия „Г.С.Раковски“, Магистър - „Организация и управление на ОТФ от ВВС“
2004 ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, Магистър – „Счетоводство и контрол“
1989 - 1995 ВВВУ „Георги Бенковски“, Магистър - „Летец-пилот“
Награди
12.04.2016г. Плакет на ВВС от Командира на ВВС
16.12.2015г. Парична награда от Командира на ВВС
06.10.2011г. Хладно оръжие от Началник на отбраната
11.02.2008г. Похвална грамота от Командир на поделение
24.07.2006г. Парична награда от Министър на отбраната
05.05.2001г. Похвална грамота от Командир на поделение
Полковник Андриян Колев
Дата и място на раждане 20 октомври 1968 г., гр. Плевен
Семейно положение женен, с две деца
Езици английски, руски
Професионално развитие
от 2022 Заместник - началник на ВВВУ „Г. Бенковски“
2020 – Заместник - началник по професионалната подготовка и международното сътрудничество на ВВВУ „Г. Бенковски“
2019 – 2020 Военновъздушна учебна база, гр. Долна Митрополия
2016 – 2019 Многонационална дивизия на НАТО, Букурещ, Румъния
2013 – 2016 Главен експерт в отдел „Подготовка и сертификации” на дирекция „Операции и подготовка”, MO
2011 – 2013 Военновъздушно Компонентно Командване на НАТО, гр. Измир, Турция
2007 – 2011 Военновъздушна учебна база „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия - Център за обучение и подготовка
2005 – 2007 Военновъздушна учебна база „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия, Сектор „Противовъздушна отбрана“
2004 2ра ЗРБР - гр. Пловдив
2002 – 2004 Слушател Военна Академия „Г. С. Раковски“
2000 – 2002 Военновъздушна учебна база „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия
1998 – 2000 ВВВУ „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия, строеви офицер
1990 – 1998 3-та ЗРБР, гр. Бургас
Образование
2013 Военна Академия „Г. С. Раковски“, Стратегически Курс, факултет „Национална сигурност и отбрана“
2002 – 2004 Военна Академия „Г. С. Раковски“
1993 - 1994 Национална Спортна Академия
1986 - 1990 ВНВАУ „Георги Димитров“, гр. Шумен
Награди
Медал „Партньорство в отбраната“ - трета степен ,2019 г., Началник на Сухопътни Войски на въоръжените сили на Румъния
Медал „За вярна служба под знамената“ - втора степен, 2016 г., от Министър на отбраната
Предметна награда бинокъл, 1997 г., от Командир на 3 ЗРБ
Полковник доц. д-р инж. Асен Маринов
Дата и място на раждане 01 Август 1979 г., гр. Луковит
Семейно положение женен, с две деца
Езици английски
Професионално развитие
2020 - Заместник – началник по учебната и научната част на ВВВУ „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия
2017 – 2020 Доцент в катедра „Авиационна техника и технологии“ – факултет „Авиационен“, гр. Долна Митрополия
2014 – 2016 Слушател във Военна Академия „ Г. Ст. Раковски“, гр. София
2013 - 2014 Главен асистент в катедра „Авиационна техника и технологии“ – факултет „Авиационен“, гр. Долна Митрополия
2012 – 2013 Главен асистент в катедра „Аеродинамика и конструкция на летателните апарати“ – факултет „Авиационен“, гр. Долна Митрополия
2006 – 2012 Асистент в катедра „Аеродинамика и конструкция на летателните апарати“ – факултет „Авиационен“, гр. Долна Митрополия
2006 – 2010 Докторант по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, тема „Идентифициране на модел на динамиката на учебно-тренировъчен самолет“ – факултет „Авиационен“, гр. Долна Митрополия
2005 – 2006 Инструктор – КВ, ЕОПАТ – 24870
2003 – 2005 Инструктор – КВ, ЕПОВР – 24900
Научна информация
2016 – 2019 Секретар на секция „Авиация“, Съюз на учените в България - клон Плевен
2006 – 2009 Член на American Institute of Aeronautics and Astronautics
Учебници - 3 бр.
Монография - 1 бр.
Доклади и научни статии - над 50 бр.
Участие в научноизследователски проекти - 2 бр.
Ръководени лекции по учебни дисциплини
Аеродинамика
Динамика на полета
Устойчивост и управляемост на летателните апарати
Основи на аеронавтиката
Конструкция и експлоатация на ЛА
Главен преподавател в Одобрена организация за обучение "Димитър Списаревски" за обучение на пилоти
Образование
2017 Курс „Съвременни софтуерни продукти – Catia V5“
2014 Курс „Въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство“
2013 Курс „Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение“
2006 Курс „Дидактика на висшето образование“
2014 – 2016 Военна Академия „Г. Раковски“, Магистър – „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“
2006 – 2010 НВУ – факултет „Авиационен“, Доктор по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“
2002 – 2003 НВУ – факултет „Авиационен“, Магистър - „Авиационна техника и технологии“
1998 – 2002 ВВВУ „Г. Бенковски“, Бакалавър „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво от ВВС“, Бакалавър „Авиационна техника и технологии“, специализация „Летателни апарати и авиационни двигатели“
Награди
2017 SUMA CUM LAUDE
2010 MAXIMA CUM LAUDE
Полковник Данаил Диков
Дата и място на раждане 28.03.1968 г., с. Лесидрен, област Ловеч
Семейно положение женен, с две деца
Езици английски STANAG 1-1-1-1
Професионално развитие
2020 – Заместник-началник по административната част и логистиката на ВВВУ „Георги Бенковски“
2015 – 2020 Началник отдел, Служба „Военна информация”- МО
2014 – 2015 Началник на сектор , Служба „Военна информация”- МО
2013 – 2014 Началник на в.ф. 54820
2008 – 2012 Началник на отделение "Логистика" в под. 52090 – Долна Митрополия
2007 – 2008 Командир на атб в под. 54700 - Каменец
2005 – 2007 Командир на еЛТБО в под. 26030 - Безмер
2002 – 2003 Началник на служба „Продоволствено снабдяване” в 12 уаб
2001 – 2002 Началник на служба „Продоволствено снабдяване” във ВВУБ „Георги Бенковски”
2000 – 2001 Старши експерт в сектор „Материално осигуряване” на ВВВУ „Георги Бенковски”
1991 – 2000 Помощник началник в продоволствена служба на ВВВУ „Георги Бенковски”
Образование
2003 - 2005 Слушател във ВА „Г. С. Раковски”
1991 - 1992 ВВОВУ „Васил Левски", Магистър, специалност „Икономика и управление на търговията”
1987 - 1991 ВНВУ "Васил Левски", Магистър, специалност „Продоволствено и вещево осигуряване”
Курсове
2008 г. Езиков курс „Английски език – II ниво”, НВУ „Васил Левски"
2008 г. Курс по "Военна стандартизация" , ВА „Г.С.Раковски"
2000 г. Курс за длъжностна квалификация "Началници на служби по МТО", ВВВУ "Г. Бенковски"
Награди
2019 г. Парична награда, Директор Служба „Военна информация”
2016 г. Парична награда, Директор Служба „Военна информация”
2006 г. Предметна награда, Командир на поделение 26030
1997 г. Обявяване на благодарност, Началник на ГлЩ на ВВС
1996 г. Обявяване на благодарност, Началник на ВВВУ „Георги Бенковски”