полк. доц. д-р Галин Райнов Иванов
Началник на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, София. Бил е и заместник-декан на същия факултет. Заместник-председател е на Общото събрание на Военна академия „Г. С Раковски“. Магистър по военно дело. Магистър „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“. Доктор и доцент в професионално направление: 9.1.“Национална сигурност“. Автор на няколко монографии и други научни трудове. Член на Съюза на учените в България.

г-н Димитър Андреев Андреев
Магистър "Финанси". Държавен експерт в отдел „Прилагане на нормативната уредба“, Дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката.

к-т серж. Димитър Красимиров Ковачев
Курсант във ВВВУ "Георги Бенковски", трети курс със специализация "летец-пилот". Завършил е МГ "Гео Милев" гр. Плевен. Член е на Курсантско-студентския съвет на ВВВУ "Георги Бенковски".

проф. д-р инж. о.з. ген.-майор Евгени Петров Манев
Генерал-майор от запаса, бивш началник на Военна академия „Г.С. Раковски“- София. Магистър, военен летец-пилот, инженер. Магистър по военно дело - ВА "Г.С. Раковски". Магистър - Master of “Strategic Studies”, Air War College at Air University, Montgomery, USA. Доктор по „Военнополитически проблеми на сигурността“. Доцент в професионално направление 9.1 Национална сигурност. Професор в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки. Преподавател в български университети.

г-жа Елина Светославова Димитрова
Заместник кмет "Проекти и хуманитарни дейности" Община Плевен. Заемала е редица преподавателски и административни длъжности. Магистър електроинженер, магистър по педагогика.

д-р Иван Христов Карабашев
Началник на отдел в Министерството на отбраната. Магистър по „Икономика на отбраната и сигурността“, доктор в професионално направление 9.1 "Национална сигурност" във Военна Академия “Г. С. Раковски“. Автор на научни публикации в сферата на отбрантелно-мобилизационна подготовка на страната и планирането на граждански ресурси за отбрана, по въпросите на отбранителната промишленост, контрола на външнотърговската дейност с оръжие и лицензионните отношения. Преподава на студенти, слушатели и специлаизанти във Военната академия и УНСС.

г-н Тодор Илиев Иванджиков
Председател на Асоциация на Българската Авиационна Индустрия (АБАИ). Над 30 години опит в авиацията. През 1992 завършва ВВВУ "Г. Бенковски" цивилен профил като инженер по самолет и двигатели. Едноличен собственик на едни от най-известните авиационни компании за консултантски и инженерингови услуги в света - International Aviation Services Consulting, International Aviation Services Ltd, която е сертифицирана от ЕASA, BCAA 2-REg i CAAC s проекти на 6 континента. Акционер във компаниите Aerosight Ltd., АЕRO и инвеститор в компании извън авиацията различни отрасли.

г-н Цецо Христов Андрейски
Магистър по икономика. Заместник кмет на община Долна Митрополия от месец април 22012 г.