1. д-р Иван Христов Карабашев, началник на отдел в Министерство на отбраната, град София
2. полк. доц. д-р Галин Райнов Иванов, ФНСО, Военна академия "Г.С. Раковски", град София
3. г-н Тодор Илиев Иванджиков, председател на Асоциация на българската авиационна индустрия (АБАИ), град София
4. г-жа Елина Светославова Димитрова, заместник-кмет на общ. Плевен, град Плевен
5. проф. д-р Евгени Петров Манев, УниБИТ, град София
6. Курсант - сержант Димитър Красимиров Ковачев, кл.отд. 111, представител на Курсантско-студентски съвет на ВВВУ "Георги Бенковски", град Долна Митрополия
7. г-н Цецо Христов Андейски, заместник-кмет на общ. Долна Митрополия, град Долна Митрополия
8. Държавен експерт Димитър Андреев, Дирекция "Висше образование" при Министерство на образованието и науката, град София