1. Инж. Бойко РАЧЕВ
2. Инж. Мариян БОНОВСКИ
3. Д - р Паулина КИРОВА
4. Инж. Петър ПЕТРОВ
5. Г-жа Снежана ГЕОРГИЕВА
6. Курсант - старшина Снежана НИКОЛОВА
7. Г - н Цецо АНДРЕЙСКИ
8. Инж. Янко ИВАНОВ