ТърговеЗаповед № РД-03-858 / 16.12.2022 г. Относно провеждане на повторен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на ВВВУ „Георги Бенковски”.

Заповед № РД-03-813 / 28.11.2022 г. Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Заповед № РД-03-812 / 28.11.2022 г. Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Заповед № РД-03-810 / 28.11.2022 г. Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на части от имоти - публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Заповед № РД-03-524 / 03.08.2020 г. относно определяне за наемател участника, предложил следващата по размер цена във връзка с проведен търг за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ВВВУ "Георги Бенковски".

Заповед № РД-03-453 / 03.07.2020 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на ВВВУ "Георги Бенковски".

Заповед № РД-03-452 / 03.07.2020 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на части от имоти - публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на ВВВУ "Георги Бенковски".

Заповед № РД–03-442 / 01.07.2020 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавна собственост, предоставени за управление на ВВВУ "Георги Бенковски".

Заповед № РД–03–322 / 21.05.2020 г. относно провеждане на търг за отдаване под наем на имоти - публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавна собственост, предоставени за управлвние на ВВВУ "Георги Бенковски".

Заповед № РД–03–323 / 21.05.2020 г. относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавна собственост, предоставени за управлвние на ВВВУ "Георги Бенковски".

Заповед № РД–03–324 / 21.05.2020 г. относно провеждане на търг за отдаване под наем на имоти - публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавна собственост, предоставени за управлвние на ВВВУ "Георги Бенковски".