Звено, отговарящо за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация - Регистратура за некласифицирана информация.

Tелефон за връзка - 064 / 837217

Aдрес: град Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 1, ВР 1175.

Приемно време за граждани: от 14:00 ч. до 16:00 ч.
Заявлението може да бъде подадено по електронната поща на ВВВУ „Г. Бенковски" - info@af-acad.bg.
Достъпът до обществена информация се предоставя след подаване на заявление и предоставяне на платежен документ за заплатени разходи, размерът на които се определя по Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация издадена от Министъра на финансите.
Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят по банков път по банковата сметка на училището:

Банка ДСК
IBAN:  BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC:     STSABGSF
Титуляр: ВВВУ „Георги Бенковски“
  Вътрешни правила за достъп до обществена информация