За контакти:

СПЕЦИАЛНОСТ
  • „Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение”
  • „Роботехнически авиационни системи”
полк. доц. д.н. инж. Милен Атанасов
(+359) 887 050201
maa_69@abv.bg

СПЕЦИАЛНОСТ
  • „Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели”
полк. доц. д-р инж. Любомир Митов
(+359) 888 755033
lmitov@gmail.com

СПЕЦИАЛНОСТ
  • „Автоматика, информационна и управляваща техника“
полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров
(+359) 64 822079 - вътр. 65750
biliderow_ss@yahoo.com

СПЕЦИАЛНОСТ
  • „Електроника“
полк. доц. д-р инж. Димитър Димитров
(+359) 64 822079 - вътр. 65760
(+359) 898 735423
Lz5wx@abv.bg

СТУДЕНТИ 2020

Разписание
на учебните занятия
на учебната 2020/2021 г.
на студентиОКС "БАКАЛАВЪР" РАЗПИСАНИЕ
ОКС "МАГИСТЪР" РАЗПИСАНИЕ

ЦЕНТЪР "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ,
СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И
ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"
СЕКТОР
„ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТВАНЕ
НА ПЕРСОНАЛА ПО
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

Обучение на АВИОТЕХНИЦИ
за гражданската авиация

ГРАФИК ИЗПИТИ
"ФА" организира записване за теоретичен и практически елемент на обучение за самолет тип
"Cessna 172" с двигател "Lycoming"
за придобиване на лиценз за техническо обслужване категории
"В 1.2" и "В 2"


ГРАФИК ОБУЧЕНИЕ
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
Все още имате възможност да се включите в предстоящото обучение Академия Хайкад! "Основи на конструирането с CATIА" 03.11.2021
Преустановява се присъственият учебен процес 20.10.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТ - МАГИСТРИ 24.09.2021
Важно съобщение за курсантите 09.08.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ 18.07.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! 15.07.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ- Присъствени ще бъдат практическите занятия за студенти 17.05.2021
Втори ранен прием на курсанти във Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" 24.03.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Предстояща Ликвидационна семестриална зимна изпитна сесия за учебната 2020/2021 г. 15.03.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - График на изпитите с курсанти и студенти в редовна форма на обучение през редовната семестриална зимна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г 02.02.2021
РАЗПИСАНИЕ за летния семестър в ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ОКС "БАКАЛАВЪР" на учебната 2020 - 2021 г. 04.01.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Предстояща семестриална зимна изпитна сесия и летен семестър за учебната 2020/2021 г. 04.01.2021
УДЪЛЖАВА се срокът за провеждане на онлайн обучение със студенти и курсанти 18.12.2020
УДЪЛЖАВА се срокът за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти 20.11.2020
УКАЗАНИЯ за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти 26.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ВИПУСК 2020 10.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Връчване на дипломите за висше образование на студентите успешно завършили курса си на обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ 15.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Започват учебните занятия на студентите в задочна форма на обучение ОКС "Магистър" 03.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Класиране на кандидатите за обучение в ОКС „магистър“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“ 27.09.2020
Открит спортен турнир 'Полковник Панайот Узунов' 09.09.2020
Онлайн заявка за участие в Годишна международна научна конференция на ВВВУ 'Георги Бенковски' 2020 23.08.2020
ОБЯВИ за академична длъжност 'асистент' за военнослужещи 11.08.2020
ГРАФИК за зимния семестър на учебната 2020 - 2021 г. 11.08.2020
Годишна международна научна конференция на ВВВУ 'Георги Бенковски' 2020 16.07.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Допълнителен прием на студенти за обучение в ОКС 'Бакалавър' 29.07.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Класиране на кандидатите за обучение в ОКС 'Бакалавър' 24.07.2020
ПРИЕМ на обучаеми в Професионалния сержантски колеж за учебната 2020 / 2021 г. 13.07.2020
ГРАФИК за класиране и записване на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 10.07.2020
Дати за предварителен тест ALCPT за редовната есенна сесия STANAG 6001 по английски език 08.07.2020
ПРИЕМ на обучаеми в ОКС 'Магистър' за учебната 2020 / 2021 г. 07.07.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Прекратяване на подаването на документи за прием на курсанти 26.06.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Комисия за ранен прием на курсанти на 29.06.2020 г. 23.06.2020
КОНКУРС за заемане на академична длъжност "главен асистент" 12.06.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно РАННИЯ ПРИЕМ на кандидати за курсанти 05.06.2020
УДЪЛЖАВАНЕ на срока за подаване на документи за КАНДИДАТ - КУРСАНТИ и КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ 29.05.2020
ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ асистент и преподавател 29.05.2020
ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ за КУРСАНТ 06.04.2020
ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ за СТУДЕНТ 06.04.2020
УКАЗАНИЯ за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти 16.03.2020
ПРОВЕРКА на РЕЗУЛТАТИ от проведени кандидат-курсантски изпити 18.02.2020
СПЕЦИАЛНОСТИ
Авиационен Мениджмънт
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"
Последна новина
Процедура за набиране на курсанти и студенти от висшите военни училища за обучение във военни училища на САЩ, с начало от учебната 2022/2023 година
25.11.2021
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 
1. Да са курсанти, приети за обучение в НВУ „Васил Левски” през учебната 2021/2022 г., с общ бал не по-нисък от 30 за всички специализации, приети във ВВВУ „Г. Бенковски“ през учебната 2021/2022 г. с общ бал не по-нисък от 30 за всички специализации, с изключение на “Летец-пилот” и „РВД”, за които общият бал не трябва да бъде по-нисък от 32, или приети във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” през учебната 2021/2022 г., с общ бал не по-нисък от 30 за всички специализации.  
2. Да са студенти, приети за обучение в НВУ „Васил Левски”, ВВВУ „Г. Бенковски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” през учебната 2021/2022 г., с общ бал не по-нисък от 24 за всички специалности. 
3. Да са на възраст от минимум 18 години и да нямат навършени 23 години към дата 27.06.2022 г. за Военното училище на Сухопътните войски и към 01.07.2022 г. за Военновъздушно училище и Военноморското училище. 
4. Да не са семейни, бременни и да не са задължени по закон да се грижат за дете/деца.  
5. Да са в много добра физическа форма. (Номинираните кандидати  трябва да представят медицинско свидетелство и да покрият изискванията на американската страна на тест за физическа годност). 
6. Да преминат тест SAT или ACT.  
7. Да преминат тест TOEFL, с изключение на кандидатите за обучение във Военновъздушното училище. 
8. Срещу тях да няма образувано наказателно производство. 
9. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. 
10. Да са в добро здравословно състояние. 
 
I. Кандидатите, които отговарят на условията за обучение, подават рапорти/заявления до министъра на отбраната чрез началника на съответното висше военно училище до 10.12.2021 г.  
Към рапорта/заявлението се прилагат: 
- нотариално заверено копие от дипломата за завършено средно образование; 
- медицинско свидетелство (без превод и легализация); 
- свидетелство за съдимост; 
- служебни бележки от Националната следствена служба и от служба „Военна полиция”, удостоверяващи, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство.  
II. Началниците на НВУ „В. Левски“, ВВВУ „Г. Бенковски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: 
  
1. Със свои заповеди да организират провеждането на конкурс и да  извършат подбор до 14.12.2021 г. на до 6 курсанти/студенти от всяко училище, отговарящи на условията на американската страна за обучение в съответното военно училище на САЩ; 
2. До 16.12.2021 г. да изпратят рапортите/заявленията в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”, като приложат към тях регистрации за явяване на тестовете TOEFL и SAT/ACT за Военното училище на Сухопътните войски на САЩ и Военноморското училище на САЩ и регистрации за явяване на тест SAT/ACT за Военновъздушното училище на САЩ. 
III. Кандидатите, отговарящи на условията, да се явят на тест по английски език ECL пред представител на Посолството на САЩ в София на 21.12.2021 г. от 14.00 ч. в зала 227 на ВА „Г. С. Раковски”.  
IV. До 31.12.2021 г. дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” да изпрати в Посолството на САЩ документите на кандидатите, за които е констатирано, че: 
- отговарят на изискванията; 
- са представили документ за регистрация за явяване на тестовете TOEFL и SAT/ACT; 
- са покрили минимум 85 точки на теста по английски език ECL пред представител на Посолството на САЩ в София. 
V. Изпитите за оценка на физическата подготовка на допуснатите кандидати да се проведат в съответствие с изискванията на американската страна до средата на м. януари 2022 г. във ВА “Г. С. Раковски” пред представители на Посолството на САЩ в София, като до двама представители на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” да присъстват на изпита. 
VI. До 17.01.2022 г. дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” да уведоми кандидатите, преминали изпита по физическа подготовка и допуснати до по-нататъшно участие в конкурса, за времето и мястото на провеждане на интервюто с представители на Посолството на САЩ в София. 
VII. Таксите за явяване на тестовете TOEFL и SAT/ACT са за сметка на Министерството на отбраната.  
VIII. Валидни да са резултати от стандартни тестове TOEFL и SAT/ACT, проведени пред представители на фондации “Фулбрайт” или “Св. Св. Кирил и Методий”. 
Минималните резултати, които ще бъдат взети предвид при класирането, ще бъдат обявени от съответния Академичен съвет на Internet-страницата на всяко военно училище на САЩ. 
До 27.01.2022 г. кандидатите за обучение да представят в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” резултатите от изпитите TOEFL и SAT/ACT, които дирекцията да изпрати до 31.01.2022 г. до Офиса за отбранително сътрудничество към Посолството на САЩ в София. 
   
IX. Резултатите от интервюто и от изпитите TOEFL и SAT/ACT, се изпращат от Офиса за отбранително сътрудничество в съответното военно училище на САЩ. 
X. Дирекция “Управление на човешките ресурси в отбраната” да изготви заповеди за командироване на българските обучаеми в САЩ от учебната 2022/2023 година, само след получаване на потвърждение за приемането им за обучение от Академичния съвет на съответното военно училище на САЩ, след депозиране на официална молба от българска страна за цялостно финансиране на обучението от американска страна и след окончателното потвърждение на същото. 
XI. Началниците на НВУ „В. Левски“, ВВВУ „Г. Бенковски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: 
- да сключат допълнителни споразумения към договорите за военна служба със заминаващите на обучение курсанти. 
- да сключат договори за военна служба и допълнителни споразумения към тези договори със студентите, заминаващи на обучение във военните училища на САЩ.  
Копия от договорите за военна служба и подписаните допълнителни споразумения със заминаващите на обучение курсанти/студенти във военните училища на САЩ да бъдат изпратени в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”. 
 
 
 

Прочети
Предстоящо събитие
Invalid date
Прочети