За контакти:

СПЕЦИАЛНОСТ
  • „Роботехнически авиационни системи”
полк. доц. д.н. инж. Милен Атанасов
(+359) 887 050201 Понеделник - Петък 08:30 - 16:30
maa_69@abv.bg

СПЕЦИАЛНОСТ
  • „Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели”
доц. д-р инж. Владимир Савов
(+359) 879 327 227 Понеделник - Петък 08:30 - 16:30
vladsavov@yahoo.com

СПЕЦИАЛНОСТ
  • „Автоматика, информационна и управляваща техника“
полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров
(+359) 64 822079- вътр. 65750
Понеделник - Петък 08:30 - 16:30
biliderow_ss@yahoo.com

СПЕЦИАЛНОСТ
  • „Електроника“
полк. доц. д-р инж. Димитър Димитров
(+359) 64 822079 - вътр. 65760
(+359) 898 735423 Понеделник - Петък 08:30 - 16:30
Lz5wx@abv.bg

ДЕКАН ФАКУЛТЕТ
  • ФАКУЛТЕТ "АВИАЦИОНЕН"
полк. проф. д-р Мануш Христов
(+359) 884 725497 Понеделник - Петък 08:30 - 16:30
hristov_65@abv.bg

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН
  • ФАКУЛТЕТ "АВИАЦИОНЕН"
подполк. доц. д-р инж. Мартин Камбушев
(+359) 887 5253317 Понеделник - Петък 08:30 - 16:30
m_kambushev@yahoo.com

СПЕЦИАЛНОСТ
  • "Авиационен мениджмънт"
доц. д-р Иван Вълков
(+359) 897 980040 Понеделник - Петък 08:30 - 16:30
ivalkov@af-acad.bg

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖ
  • Директор
оф. кандидат Любен Василев
(+359) 882 551983 Понеделник - Петък 08:30 - 16:30
psk.vvs@abv.bg

СТУДЕНТИ 2022/2023

Разписание
на учебните занятия
и изпитите за учебната 2022/2023 г.
на курсанти и студенти на ВВВУ "Георги Бенковски"КУРСАНТИ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОКС "БАКАЛАВЪР" РАЗПИСАНИЕ

КУРСАНТИ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОКС "БАКАЛАВЪР" РАЗПИСАНИЕ

СТУДЕНТИ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОКС "БАКАЛАВЪР" РАЗПИСАНИЕ

СТУДЕНТИ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОКС "БАКАЛАВЪР" РАЗПИСАНИЕ
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2021/2022 РАЗПИСАНИЕ

ЦЕНТЪР "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"

ЦЕНТЪР "СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ"
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ НА ГРАФИКА НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 01.12.2022
🛫🛫🛫!!!ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! -ВВВУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ !!!🚁🚁🚁 17.10.2022
🛩🛩🛩 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ КУРСАНТИ 2022/2023 ✈✈✈ 05.10.2022
🛩🛩🛩МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН - "АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА" 2022/2023✈✈✈ 30.09.2022
🛩🛩🛩МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА - "АВИАЦИОННО ВЪОРЪЖЕНИЕ" 2022/2023✈✈✈ 30.09.2022
✈✈✈МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА - "АВИАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ" - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2022/2023🚁🚁🚁 29.09.2022
✈️ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ✈️ 29.09.2022
🛩🛩🛩ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ПО СТИПЕНДИАНТСКИ ПРОГРАМИ В УНИВЕРСИТЕТА НА гр. КИРКУК, Р ИРАК🛩🛩🛩 11.08.2022
🛫🛫🛫ИНФОРМАЦИЯ за кандидат-студенти, желаещи да се обучават в ОКС „Магистър”, задочна форма на обучение, след ОКС „Бакалавър“ през учебната 2022/2023г.🛫🛫🛫 09.08.2022
✈✈✈!!!ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! ВВВУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" !!! УЧЕБНА ГОДИНА 2022/2023🛰🛰🛰 18.07.2022
🛩🛩🛩🛩🛩ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА КУРСАНТИ 🚁🚁🚁🚁🚁 14.07.2022
🛫🛫🛫🛫🛫🛫 ГРАФИК ИЗПИТНИ СЕСИИ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г 🛬🛬🛬🛬🛬🛬 18.05.2022
✈✈✈✈✈🚀🚀🚀🚀🚀ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - НЕУЧЕБНИ ДНИ ! 🛫🛫🛫🛫🛫🛫🚀🚀🚀🚀🚀 08.04.2022
✈ Промяна заявени брой места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 23.03.2022
✈ Първи брой на списанието на ВВВУ "Георги Бенковски" - " AERONAUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT" 🛰 07.03.2022
!!!ВАЖНО!!! - УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - ОНЛАЙН 18.02.2022
!!!ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! - СТУДЕНТИ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 17.02.2022
!!!ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТНИ СЕСИИ ПРЕЗ 2022 г. !!! 03.02.2022
Организиране на информационна онлайн среща от Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия 02.02.2022
Заявени брой места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ 24.01.2022
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - ИЗПИТЪТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА "ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ" НА 08.01.2022 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН 07.01.2022
!!!ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! - ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПРОМЯНА ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВВВУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 05.01.2022
!!!ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! - ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ОКС "БАКАЛВЪР", ЗАДОЧНО 14.12.2021
Възстановяване присъствения учебен процес със студентите 08.12.2021
Все още имате възможност да се включите в предстоящото обучение Академия Хайкад! "Основи на конструирането с CATIА" 03.11.2021
Преустановява се присъственият учебен процес 20.10.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТ - МАГИСТРИ 24.09.2021
Важно съобщение за курсантите 09.08.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ 18.07.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! 15.07.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ- Присъствени ще бъдат практическите занятия за студенти 17.05.2021
Втори ранен прием на курсанти във Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" 24.03.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Предстояща Ликвидационна семестриална зимна изпитна сесия за учебната 2020/2021 г. 15.03.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - График на изпитите с курсанти и студенти в редовна форма на обучение през редовната семестриална зимна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г 02.02.2021
РАЗПИСАНИЕ за летния семестър в ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ОКС "БАКАЛАВЪР" на учебната 2020 - 2021 г. 04.01.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Предстояща семестриална зимна изпитна сесия и летен семестър за учебната 2020/2021 г. 04.01.2021
УДЪЛЖАВА се срокът за провеждане на онлайн обучение със студенти и курсанти 18.12.2020
УДЪЛЖАВА се срокът за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти 20.11.2020
УКАЗАНИЯ за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти 26.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ВИПУСК 2020 10.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Връчване на дипломите за висше образование на студентите успешно завършили курса си на обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ 15.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Започват учебните занятия на студентите в задочна форма на обучение ОКС "Магистър" 03.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Класиране на кандидатите за обучение в ОКС „магистър“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“ 27.09.2020
Открит спортен турнир 'Полковник Панайот Узунов' 09.09.2020
Онлайн заявка за участие в Годишна международна научна конференция на ВВВУ 'Георги Бенковски' 2020 23.08.2020
ОБЯВИ за академична длъжност 'асистент' за военнослужещи 11.08.2020
ГРАФИК за зимния семестър на учебната 2020 - 2021 г. 11.08.2020
Годишна международна научна конференция на ВВВУ 'Георги Бенковски' 2020 16.07.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Допълнителен прием на студенти за обучение в ОКС 'Бакалавър' 29.07.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Класиране на кандидатите за обучение в ОКС 'Бакалавър' 24.07.2020
ПРИЕМ на обучаеми в Професионалния сержантски колеж за учебната 2020 / 2021 г. 13.07.2020
ГРАФИК за класиране и записване на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 10.07.2020
Дати за предварителен тест ALCPT за редовната есенна сесия STANAG 6001 по английски език 08.07.2020
ПРИЕМ на обучаеми в ОКС 'Магистър' за учебната 2020 / 2021 г. 07.07.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Прекратяване на подаването на документи за прием на курсанти 26.06.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Комисия за ранен прием на курсанти на 29.06.2020 г. 23.06.2020
КОНКУРС за заемане на академична длъжност "главен асистент" 12.06.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно РАННИЯ ПРИЕМ на кандидати за курсанти 05.06.2020
УДЪЛЖАВАНЕ на срока за подаване на документи за КАНДИДАТ - КУРСАНТИ и КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ 29.05.2020
ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ асистент и преподавател 29.05.2020
ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ за КУРСАНТ 06.04.2020
ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ за СТУДЕНТ 06.04.2020
УКАЗАНИЯ за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти 16.03.2020
ПРОВЕРКА на РЕЗУЛТАТИ от проведени кандидат-курсантски изпити 18.02.2020
СПЕЦИАЛНОСТИ
Авиационен Мениджмънт
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"
Последна новина
ИЗМЕНЕНИЕ НА ГРАФИКА НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
02.12.2022

ИЗМЕНЕНИЕ НА ГРАФИКА НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Съгласно заповед № РД-03-822/01.12.2022 г. на Началника на ВВВУ „Г. Бенковски“, се изменя Графика на семестриални изпити за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. с курсанти и студенти от ВВВУ „Г. Бенковски“, в частта му за провеждане на семестриални изпити с военнослужещи задочна форма на обучение ОКС „бакалавър“ и студенти задочна форма на обучение ОКС „бакалавър“ (магистър) на 03 и 04.12.2022 г., като се определя място за провеждането им в Изнесен комплекс за авиационно обучение (ИКАО) - Плевен с адрес гр. Плевен, ул. Цар Самуил №56.

 

 Заповед№ РД-03-822/01.12.2022 г. на Началника на ВВВУ „Г. Бенковски“

 График за провеждане на изпитите със студенти ОКС ,,БАКАЛАВЪР“ ЗФО от ВВВУ ,,Георги Бенковски“ в изнесен комплекс за авиационно обучение (ИКАО) – гр. Плевен

 График за провеждане на изпитите със студенти ОКС ,,МАГИСТЪР“ ЗФО от ВВВУ ,,Георги Бенковски“ в изнесен комплекс за авиационно обучение (ИКАО) – гр. Плевен

Алокация на Изнесен комплекс за авиационно обучение(ИКАО) - Плевен с адрес гр.Плевен, ул. Цар Самуил №56.


 

Прочети
Предстоящо събитие
Invalid date
Прочети