СТУДЕНТИ 2020

Разписание
на учебните занятия
на учебната 2020/2021 г.
на студентиОКС "БАКАЛАВЪР" РАЗПИСАНИЕ
ОКС "МАГИСТЪР" РАЗПИСАНИЕ

ЦЕНТЪР "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ,
СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И
ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"
СЕКТОР
„ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТВАНЕ
НА ПЕРСОНАЛА ПО
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

Обучение на АВИОТЕХНИЦИ
за гражданската авиация

ГРАФИК ИЗПИТИ
"ФА" организира записване за теоретичен и практически елемент на обучение за самолет тип
"Cessna 172" с двигател "Lycoming"
за придобиване на лиценз за техническо обслужване категории
"В 1.2" и "В 2"


ГРАФИК ОБУЧЕНИЕ
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - График на изпитите с курсанти и студенти в редовна форма на обучение през редовната семестриална зимна изпитна сесия на учебната 2020/2021 г 02.02.2021
РАЗПИСАНИЕ за летния семестър в ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ОКС "БАКАЛАВЪР" на учебната 2020 - 2021 г. 04.01.2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Предстояща семестриална зимна изпитна сесия и летен семестър за учебната 2020/2021 г. 04.01.2021
УДЪЛЖАВА се срокът за провеждане на онлайн обучение със студенти и курсанти 18.12.2020
УДЪЛЖАВА се срокът за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти 20.11.2020
УКАЗАНИЯ за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти 26.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ВИПУСК 2020 10.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Връчване на дипломите за висше образование на студентите успешно завършили курса си на обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ 15.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Започват учебните занятия на студентите в задочна форма на обучение ОКС "Магистър" 03.10.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Класиране на кандидатите за обучение в ОКС „магистър“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“ 27.09.2020
Открит спортен турнир 'Полковник Панайот Узунов' 09.09.2020
Онлайн заявка за участие в Годишна международна научна конференция на ВВВУ 'Георги Бенковски' 2020 23.08.2020
ОБЯВИ за академична длъжност 'асистент' за военнослужещи 11.08.2020
ГРАФИК за зимния семестър на учебната 2020 - 2021 г. 11.08.2020
Годишна международна научна конференция на ВВВУ 'Георги Бенковски' 2020 16.07.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Допълнителен прием на студенти за обучение в ОКС 'Бакалавър' 29.07.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Класиране на кандидатите за обучение в ОКС 'Бакалавър' 24.07.2020
ПРИЕМ на обучаеми в Професионалния сержантски колеж за учебната 2020 / 2021 г. 13.07.2020
ГРАФИК за класиране и записване на КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 10.07.2020
Дати за предварителен тест ALCPT за редовната есенна сесия STANAG 6001 по английски език 08.07.2020
ПРИЕМ на обучаеми в ОКС 'Магистър' за учебната 2020 / 2021 г. 07.07.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Прекратяване на подаването на документи за прием на курсанти 26.06.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Комисия за ранен прием на курсанти на 29.06.2020 г. 23.06.2020
КОНКУРС за заемане на академична длъжност "главен асистент" 12.06.2020
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно РАННИЯ ПРИЕМ на кандидати за курсанти 05.06.2020
УДЪЛЖАВАНЕ на срока за подаване на документи за КАНДИДАТ - КУРСАНТИ и КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ 29.05.2020
ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ асистент и преподавател 29.05.2020
ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ за КУРСАНТ 06.04.2020
ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ за СТУДЕНТ 06.04.2020
УКАЗАНИЯ за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти 16.03.2020
ПРОВЕРКА на РЕЗУЛТАТИ от проведени кандидат-курсантски изпити 18.02.2020
Последна новина
🏆Нивото на владеене на английски е …0, 1, 2, 3
25.02.2021
✅Преподаватели от екип „Сертифициране по английски език“ към Военна Академия „Г . С. Раковски“ проведоха изпити за владеене на английски език с курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“.
👩‍🏫Старши преподавателите Диана Шопова, Влада Боянова, Мария Генова и Анелия Тонева в продължение на три дни проверяваха нивото на знанията и уменията на 28 випускника да четат, слушат, пишат и общуват на английски език.
🔴Съгласно критериите на стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 6001, през следващата седмица явилите се на изпита ще знаят оценките си - от 0 , 1 , 2 до 3 на владеене на езика, след което ще получат и удостоверенията си.
✅През  петгодишния период на обучение курсантите преминават 700 часа по английски в Департамент „Природни и хуманитарни науки“. Имайки предвид, че работният език в авиацията е именно английски, че учебната литература за очакваните нови самолети ще е също на този език, то в новите учебни програми е предвиден и държавен изпит по английски.
📖На заключителната си среща със заместник-началниците на ВВВУ „Георги Бенковски“ по международно сътрудничество и професионално обучение полковник Андриян Колев и по учебната и научна дейност полковник доц. д-р инж. Асен Маринов, членовете на комисията споделиха впечатленията си от проведения изпит. Обсъдиха се и идеите за бъдещо онлайн провеждане на изпитите, техническото им обезпечаване и мотивацията на обучаемите за по-добро владеене на езика. 
✅От 17 до 21 май 2021 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“ ще се проведе следващата изпитна сесия. Започна приема на документи на желаещите да подобрят оценките си или да сложат началото на трудния път по овладяване тайните на английския.

Прочети
Предстоящо събитие
Invalid date
Прочети