ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖНАЧАЛНИКМИСИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ