ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за КАНДИДАТИТЕ за ОБУЧАЕМИ (КУРСАНТИ и СТУДЕНТИ) във ВВВУ „Георги Бенковски“

Подаването на документи за кандидатстване за курсанти и студенти във ВВВУ“Георги Бенковски“ СЕ УДЪЛЖАВА до 26.06.2020 г.

Кандидатите да представят / да качат в профилите си на сайта на ВВВУ "Георги Бенковски" сканирани своите дипломи за завършено средно образование до 10.07.2020 г. 

Балообразуване ще се извърши в периода от 13.07. 2020 г. до 21.07.2020 г.

Комисията за прием на курсанти ще заседава на 22.07.2020 г. 

Общообразователният тестизпита по английски език и психологическата оценка (пригодност) ще се провеждат онлайн.

Кандидатите ще провеждат изпит, след като с тях се свърже наш представител и бъде уточнена дата за провеждането на изпита. 

Изпитите ще се провеждат на групи от по 10 - 15 кандидата за общообразователния тест  и изпита по английски език, а психологичната оценка (пригодност) ще се провежда на групи от по 5 кандидата.

Датите за полагане на изпити от кандидатите за курсанти и студенти във ВВВУ „Георги Бенковски“ са представени в приложената към съобщението таблица.


ВВВУ „Георги Бенковски” стартира ОНЛАЙН ПРИЕМ на курсанти и студенти

С цел облекчаване на условията за прием на курсанти и студенти, екип от ВВВУ „Георги Бенковски” подготви и започна реализацията на платформа за онлайн провеждане на приемни изпити

Първите кандидат-курсанти и студенти, които трябваше да се явят на изпит през месец март и поради наложената карантина не можеха да се явят, направиха това този уикенд - онлайн. Те са от цялата страна.

Кандидатите работиха по общообразователния тест и теста по английски език в специално разработена онлайн среда. Системата автоматично проверява, оценява и класира кандидатите по резултатите към момента. Изпитът се наблюдава и записва в реално време чрез използване на платформа за провеждане на видеоконферентни разговори.

През седмицата ще се проведе тест и интервю за оценка на психологическата пригодност на кандидат- курсантите.

Кандидатите за обучение по 6 авиационни военни специализации за курсанти и по 4 инженерни специалности за студенти могат да заявят желанието си и да кандидатстват онлайн. Попълването на електронния формуляр за кандидатстване за обучение като курсант отнема само 20 минути.

Системата за дистанционно обучение на курсанти и студенти ОКС "Бакалавър" и "Магистър" се подготвя под ръководството на Заместник-началника/Заместник-ректора по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски” подполковник доц. д-р инж. Асен Маринов.

Конкретната разработка на системата за електронен прием е дело на инж. Мариян Апостолов /бивш възпитаник на Училището/ и капитан инж. Николай Кънчев - асистент в катедра „Авиационна техника и технологии“.

Първият онлайн кандидат-курсантски и студентски изпит в новото летоброене на ВВВУ „ Георги Бенковски” бе реализиран от екип на отделение Учебна и научна дейност" с началник подполковник Димитър Димитров – капитан Георги Кръстев и старши експертите Красимира Йолова и Стоян Стоянов.

В условията на извънредно положение и карантина срокът за предварителния прием е УДЪЛЖЕН до 29 май 2020 г. Кандидатите, преминали през първите изпитни тестове ще се явят на задължителните изпити по физическа подготовка и медицински прегледи след отмяната на противоепидемиологичните мерки.

Следете страницата ни във фейсбук и нашия уеб-сайт, за да се информирате своевременно.

Валя Минкова
Старши експерт  връзки с обществеността
0884 670 146

Институции и доброволци - Заедно в името на доброто

В Плевен се роди идея как може да се окаже помощ и подкрепа на граждани по време на извънредно положение. Поводът -прекратяване на 17 март  дейността на социалната кухня към Министерство на отбраната , осъществявана чрез Изпълнителна Агенция „ Военни клубове и военно-почивно дело „,предоставяща топъл обяд на 40 членове от военно-родолюбивите организации в града.

На Благовещение кухнята възобнови дейността си като 44 възрастни хора получиха топъл обяд по домовете си. Днес / 26 март/ те са вече 52 -ма / 40 от социалната кухня и 12 други нуждаещи се плевенчани /,а на 3-ма възрастни са направени покупки .

„Виновниците“ за случващото се добротворчество в Плевен са :

  • Миглена Цанова – председател на Фондация „Чудесата на децата“ , майка на три деца , с 11 години служба в армията /ефрейтор / , която с
  • Илиян Христов – Председател на Дружество „ Военноинвалид „ инициираха кампания за набиране на доброволци в подкрепа на нуждаещи се плевенчани , която бе приветствана от
  • Георг Спартански – Кмет на Община Плевен ,
  • Стефан Милев -Заместник Кмет „ Проекти и хуманитарни дейности“,
  • Д-р Елза Пачева - Началник Отдел „ Здравеопазване и социални дейности „.

Общината обяви кампания за събиране на доброволци ;предостави помещение и офис оборудване за дейността на екипа ;договори с фирма „Мастър Пик“ ЕАД осигуряване на готова храна ; гласува доверие на Миглена Цанова като координатор на дейността.

  • Бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник на Гарнизон Плевен бе медиаторът между военно-родолюбивите организации , Общината и ИА „ Военни клубове и военно-почивно дело“, което доведе до бърза реакция за възстановяване взаимоотношенията с обслужващата социалната кухня в Плевен фирма чрез действията на 
  • Валери Стоянов – Изпълнителен Директор на ИА „ Военни клубове и военно-почивно дело“,
  • Николинка Илиева – Заместник Изпълнителен Директор и преди всичко екипът на
  • Гергана Александрова – Главен Директор „ Военни клубове и социални дейности“.

Добрата практика от Плевен вече се разпространява и сред другите 17 общини , в които бе преустановена дейността на кухните към МО . Днес трябва да заработи отново кухнята в Бургас.

Нищо нямаше да е такова ,каквото е, ако на повика за помощ не се бяха отзовали съпричастни към ситуацията доброволци. Какъв е техният профил ? Постъпили са около 80 кандидатури , от които за сега са привлечени 45 . Възраст – от 17 -18 до 50-55 години. Професионална реализация : ученици от СМУ „Панайот Пипков", лекар , студенти по медицина, шивачки, журналистка, общински служители , деца на общински съветници, капитан далечно плаване и още и още. Работят 7 екипа  с по двама доброволци. Екипите ще се редуват по за седмица. Собствениците на автомобилите сами поемат разхода на гориво .

Доброволците са пожелали включените в социалната кухня към МО да получават храна и в почивните дни , като се набират и дарители за това начинание.

От 30 март, на основание сключен договор с ИА „ Военни клубове и военно-почивно дело“ ,  фирмата на ЕТ „Стефан Димитров – СД" ще приготвя храната за социалната кухня на МО в Плевен, а ще се получава чрез доброволческия щаб. 


Валя Минкова

Старши експерт    връзки с обществеността


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Отмяна на изпитите със студентите в задочна форма на обучение

Отменят се всички изпити със студентите, обучаващи се в ЗАДОЧНА форма, до второ нареждане. 

За да се информирате своевременно за новите дати за провеждане на изпитите, следете страницата във фейсбук и уеб-сайтът на училището.

УКАЗАНИЯ за провеждане на дистанционна форма на обучение със студенти и курсанти

На вниманието на ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ и ОБУЧАЕМИТЕ от ВВВУ "Георги Бенковски". 

На електронните пощи на всички преподаватели ще бъде изпратена инструкция за провеждане на дистанционно обучение със студенти и курсанти съгласно разписанията на учебните занятия за летния семестър на учебната 2019/2020г.

Обучаемите от ВВВУ "Георги Бенковски" могат да изтеглят инструкция за провеждане на дистанционно обучение на този линк.

Препоръчваме на всички обучаеми, които все още не са се свързали с преподавателите, водещи учебни дисциплини съгласно разписанията на класните им отделения за летния семестър на учебната 2019/2020 г. да го направят възможно най-скоро (вижте съобщението от 12.03.2020 г.). По този начин преподавателите по-бързо ще се сдобият с електронните пощи на обучаемите и ще могат да изпратят първоначалните линкове за достъп до видеоконферентните разговори за съответните учебни занятия.

При възникване на въпроси и проблеми в процеса на използване на платформата ни пишете съобщение в страницата на училището във фейсбук.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Отмяна на изпитите от кандидат-курсантската кампания за ранен прием до второ нареждане

ВСИЧКИ ИЗПИТИ във връзка с кандидат-курсантската кампания за РАНЕН ПРИЕМ за обучение във ВВВУ "Георги Бенковски" се ОТМЕНЯТ до второ нареждане поради усложнената епидемиологична обстановка.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ правят медицинските прегледи пред авиолекарска комисия. Кандидатите за курсанти МОГАТ да се явят на указаните дати във Военномедицинска академия, гр. София. Документите, необходими за явяването им пред авиолекарска комисия ще им бъдат доставени на място.

Следете страницата ни във фейсбук и нашия уеб-сайт (https://wwww.af-acad.bg), за да се информирате своевременно за новите дати за полагане на приемните изпити.

Благодарим за разбирането!

Стипендиантска програма на фондация „Европейски форум Алпбах“

В Министерство на образованието и науката е постъпила информация относно стартирала процедура за набиране на кандидати за стипендиантската програма на Фондация „Европейски форум Алпбах“ (флайер) за участие в семинарната седмица „Европейски фестивал на идеите“ (брошура).

Събитието ще се проведе в периода от 19 август до 26 август 2020 г. в Австрия;

Стипендията е насочена към студенти на възраст между 18 и 30 години;

Крайният срок за подаване на заявленията е до 31 март 2020 г.

Подробна информация относно програмата, изискванията за кандидатстване и размера на отпусканата стипендия е налична на сайта: https://www.alpbach.org/en/scholarships/.


Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - Указания за провеждане на дистанционна форма на обучение на студентите

Всички студенти, обучаващи се във ВВВУ "Георги Бенковски" в РЕДОВНА и ЗАДОЧНА форма, да се свържат с преподавателите, водещи изучаваните в текущия семестър учебни дисциплини за информация, указания и учебни материали, необходими за провеждане на дистанционна форма на обучение. 

✅ За изучаваните учебни дисциплини се свържете с преподавателите, които ги водят, използвайки предоставения списък с електронни пощи и информацията от разписанието на занятията за вашето класно отделение. 

ВАЖНО: Темата (заглавието) на електронното писмо да бъде записана във формат:

 <класно отделение> <учебна дисциплина> <име и фамилия>

В самото писмо трябва да бъде предоставена информация за трите имена на обучаемия, класното отделение, специалността и формата на обучение (редовна или задочна), както и за коя дисциплина се изискват учебни материали. Всички допълнителни въпроси да се изпишат СЛЕД тази информация.

ПРИМЕР:

До:       <електронната поща на преподавателя, водещ дисциплината>

Тема:   780р Хидравлика и пневматика Георги Георгиев

Съдържание на писмото
До <званията и имената на преподавателя>
Георги Георгиев Георгиев
780р - Авиационна техника и технологии
Редовна форма на обучение
За получаване на материали по дисциплината <името на учебната дисциплина>.

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Преглеждате разписанието си, идентифицирате кои преподаватели водят учебните дисциплини, намирате електронните им пощи в приложения към това съобщение списък и се свързвате с тях по описания по-горе начин, за да получите учебни материали.

✈️ Призоваваме студентите да проявят разбиране предвид усложнената обстановка и да използват предоставената възможност за осъществяване на контакт с преподавателите, за да получат указания и материали за подготовка. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

При получаване на електронно писмо от първия обучаем от дадено класно отделение, след успешното валидиране на обучаемия, в отговор да му се изпратят съответните материали. 

✈️ Умоляваме всеки обучаем да разпространи учебните материали по дисциплината САМО до останалите обучаеми от неговото класно отделение.

ℹ️ Напомняме, че на 08.03.2020 г. поради усложнената епидемиологична обстановка в страната ръководството на училището реши всички присъствени учебни занятия със СТУДЕНТИТЕ във ВВВУ "Георги Бенковски" да бъдат спрени до второ нареждане.

✅ За наличието на нова информация следете страницата и сайта на училището: https://www.af-acad.bg

(#ВВВУ) (#ДолнаМитрополия)

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с епидемиологичната обстановка в страната

Уважаеми колеги,
Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, днес ръководството на училището, обяви:
⚠️Спират се всички учебни занятия със СТУДЕНТИТЕ до второ нареждане.
⚠️Занятията с КУРСАНТИТЕ ще продължат по план.⚠️
За наличието на нова информация следете страницата и сайта на училището.
Приятен ден!

Честит 8 Март - Международен ден на жената

УВАЖАЕМИ ЖЕНИ ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ, КУРСАНТИ, ВОЙНИЦИ, ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ И ВЕТЕРАНИ,

Международният ден на жената е всепризнат като повод за всеобща радост и възможност да изкажем своето БЛАГОДАРЯ към Вас – създаващите ЖИВОТ и учещите на  ЖИВОТ.

Не е случайно присъствието на нежните цветя в редиците на Българската Армия. Винаги готови да  проявят смелост, преданост и саможертва!

Безбройни са примерите на жени, заслужили своите звания в борбите за национално освобождение, пренебрегвайки себе си и преодоляващи препятствия в името на свободата. Редом с мъжете в мир и в бой! 

Българската майка и жена е еталон за умения, достойнство и уважение - качества, заложени като морална парадигма на възпитание и израстване.

Привилегия е човек да има  до себе си най - суровата проба на честност и любов в тази ѝ форма - майка на воин, сестра и съпруга на воин, самата тя - воин! 

Бъдете здрави! 

Бъдете любящи българки, възпитаващи с  достойнство и гордост своите деца!

Благодарим Ви, че любовта си към РОДИНАТА доказвате чрез любовта и всеотдайността си към БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ !НАЧАЛНИК НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ  ЮЛИЯН  РАДОЙСКИ

Честит 3 ти март - Национален празник на Република България!

Скъпи приятели,

В ден като 3 МАРТ се замисляме какво е значението на думите род и родина. Днес имаме честта да съпреживеем 142 години от подписването на Санстефанския договор и ролята на Плевенската епопея от 1877 г.

Границите, в които бе разчертана съдбата на тогавашните българи бе една от причините да събуди и обедини още повече българския род.

Пример, който е завещан и трябва да бъде спазван! В името на една изконна цел - запазване на българската вяра, език и култура.

Днес, почитаме делото на нашите деди и тяхната вяра за по-добро бъдеще за идните поколения и прииждащите нови съдбини.

Имаме дълг към героите, отдали живота си в борбата за запазване на най-ценната човешка черта - да бъдем единни и по-смели в новото начало. 

За миналите, сегашните и бъдещите герои на родината ни България!

Честит 3 ти март - Национален празник на Република България!

НАЧАЛНИК НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЮЛИЯН  РАДОЙСКИ

Поклон пред личността и делото на Апостола

Васил Левски създава в Плевен първият таен революционен комитет в България. Личността, делото, идеите и заветите му събират пред паметниците на Апостола в цялата страна хиляди хора  два пъти в годината – на 18 юли и на 18/19 февруари. Рождението и смъртта на Васил Иванов Кунчев, Дякон Игнатий, Васил Левски не са само дати от календара български. Дни, в които си задаваме трудните въпроси, кои от заветите на Апостола не изпълнихме и на които вече 147 години трудно намираме отговори.

Свещеници от плевенските храмове  отслужиха панихида в памет на  Васил Левски.

Вълнуващо слово произнесе кметът на Плевен Георг Спартански.

На паметника на Апостола  положиха цветя деца, представители на местната власт, институции и политически партии, на родолюбивото воинство, военнослужещи от Плевенския гарнизон.

В ритуала участваха военнослужащи от Единен център за начална подготовка с командир полк. Марин Господинов.

ВВВУ „ Георги Бенковски „ бе представена от преподаватели, а цветята поднесени от кап. ас. инж. Велислава Пенева.

Членовете на военно-родолюбивото воинство и на Военния клуб също се поклониха пред великото дело на Апостола на българската свобода. 


Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността

Кампания за ранен прием на курсанти и студенти

ВВВУ „ Георги Бенковски“  стартира от 12 февруари  до 29 февруари  2020 г. провеждане на изпити по предварителен прием на курсанти за учебната 2020/2021г.

Документи се приемат в информационните центрове в Централния военен клуб – София, Военните клубове в Плевен ,Шумен ,Благоевград , Велико Търново  и Военните окръжия в Пловдив и Враца

Кандидатите за курсанти кандидатстват за 22 места за специалностите „ летец-пилот“ и „ Ръководител полети „ на нуждите на ВВС и МВР.  23 са местата за 4-те инженерни / наземни специалности.

За студенти е обявен прием по 4 инженерни граждански специалности : 23 места за редовно обучение и 30 места за задочно обучение, за Образователно Квалификационна Степен „ Бакалавър „.

Кандидатите за студенти подават документи във Военен клуб –  гр. Плевен и Военните окръжия в страната. Те полагат САМО общообразователен тест.

В рамките на два последователни дни , в посочените Военни клубове и Военни окръжия ще се проведат изпитите – общообразователен тест и тест по английски език.

ВВВУ „Г. Бенковски“ признава оценката от държавните зрелостни изпити положени през годините от 2008 до 2020 за оценка от положен конкурсен изпит по дисциплините включени в тестовете : БЕЛ , история, математика, физика    , химия , общотехническа подготовка , английски език 

Признава се и оценката от кандидат-студентски изпити положени в други акредитирани висши училища през 2020 година, за оценка от положен конкурсен изпит.

Кандидатите за курсанти задължително се явяват на Изпита за физическа годност , който се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест: совалка 10 х10 , лицеви опори за 90секунди , коремни преси за 90 секунди , крос 1000 м. 

Изпитът за физическа годност в гр. Плевен се провежда в Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион „Плевен“. 

На всички кандидати за курсанти се извършва психологична оценка, която ще се извърши във Военен клуб- Плевен. 

Резултатите от психологичната оценка са валидни за срок от 6 месеца от датата на явяване, т.е всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на приемната кампания 2020/2021г.

Всички кандидати за курсанти за наземни специализации преминават на медицински преглед във ВМА – гр. София в рамките на 2 (два) дни.

Медицинското освидетелстване на годността на кандидат-курсантите за специализация „Летец-пилот“ и „Ръководител на въздушното движение“ за РАННИЯ

ПРИЕМ се извършва във Военно медицинска академия за времето от 16.03.2020 г. - 19.03.2020 г. Този преглед се провежда в рамките на 4 (четири) дни.

Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21.00. 

Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 06.04.2020 г. от 10 часа във ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия.

В рамките на редовния прием ще бъдат обявени специалностите и брой места за студенти по Образователно Квалификационна Степен „ Магистър „.

Подробности за кандидат-курсантската  и студентска кампания – на сайта на ВВВУ „ Георги Бенковски „ : http://www.af-acad.bg.


Валя Минкова
Старши експерт   връзки с обществеността


Президентът Румен Радев и Министърът на отбраната Красимир Каракачанов откриха ВВВУ „Георги Бенковски „

На 20 януари 2020 се състоя ритуалът по връчване бойното знаме и възобновяване дейността на ВВВУ „ Георги Бенковски „.

Президентът и главнокомандващ Въоръжените сили на Република България Румен Радев, Вицепремиерът по обществения ред и сигурността и Министър на отбраната Красимир Каракачанов , Заместник Началника на отбраната Генерал- лейтенант Димитър Илиев и Постоянния секретар на отбраната- Антон Ластарджиев, Председателя на Комисията по отбрана в Народното събрание Генерал Константин Попов ,командира на ВВС Генерал-лейтенант Цанко Стойков са сред съпричастните за възстановяване статута на авиационното Училище.

Сред гостите бяха депутатите от Плевен Ралица Добрева, Полина Цанкова- Христова ,Васил Антонов, Чавдар Велинов и д-р Калин Поповски. Представителите на местната власт: Мирослав Петров – Управител на Област Плевен и Зам. Управителят на Област Плевен Татяна Божинова , Председателите на Общинските съвети в Плевен и Долна Митрополия -Мартин Митев и Петър Петров, Кметовете на Долна Митрополия и Плевен -Поля Цоновска и Георг Спартански, Зам. Кмета на Община Тетевен Борис Врабевски.

Откриването на ВВВУ „ Георги Бенковски“ съпреживяха командири от военни формирования, екс началници на Училището , дългогодишни инструктори-пилоти , началници на катедри и преподаватели , представители на инженерно-техническия състав , членове на военно-родолюбивите организации.

На празника бяха и представители на Министерства и ведомства ,научни институти, ангажирани с военната и гражданска авиация, сродни ВУЗ.

Президентът на Републиката Румен Радев бе посрещнат от Началника на ВВВУ „ Георги Бенковски „ Бригаден генерал Юлиян Радойски в 11 :00 часа . След като прие рапорта на Началника на почетния караул Полк. доц. д-р Мануш Христов , обходи строя и поздрави блоковете от офицери ,сержанти и курсанти от ВВВУ и ВВУБ.

Ритуалът по връчване на бойното знаме включи традиция , датираща от 1937 г. ,въведена от Цар Борис III. На ново войсково знаме да се забият златни пирони на дръжката с позлатено чукче ,олицетворяващи началото и ангажираността към рода войска.

Министърът на отбраната и Началникът на ВВВУ забиха два пирона в дръжката на бойното знаме, след което Министър Каракачанов връчи знамето на Бригаден генерал Юлиян Радойски. Той го предаде на знаменосеца – курсант- старшина Милен Симеонов.

Негово високоблагоговейнство Ставрофорен иконом Тихомир Йосифов , в съслужение с Протойерей Милен Атанасов и свещеник Красимир Кръстев отслужиха водосвет за здравето и благополучието на личния състав и за бъдещите успехи на ВВВУ „Г. Бенковски“.

Слова произнесоха Началникът на ВВВУ „ Георги Бенковски“ ,Заместник Началник на отбраната ,Председателят на комисията по отбрана в Народното събрание, Министърът на отбраната и Президентът на Република България.

С изпълнението на Химна на Република България от Представителния Духов оркестър на ВВС с диригент майор Михаил Младенов и преминаването в тържествен марш на блоковете завърши официалното откриване на ВВВУ „ Георги Бенковски „.

Продължава списването на славната история на авиационното образование в България за постигане девиза на авиационната „Алма Матер“ –„ Там , където поникват криле „!

Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността

Освещаване бойното знаме на ВВВУ „ Георги Бенковски „

На 17 януари 2020 в плевенския Храм „ Св.Троица „ бе осветено бойното знаме на ВВВУ „ Георги Бенковски“.
От Военния Клуб тръгна представителна група към Храм „ С. Троица“ , начело с Представителния Духов оркестър на ВВС с диригент майор Михаил Младенов .
Следва знаменната група ,водена от полк. доц. д-р Мануш Христов. Честта първият знаменосец на бойното знаме на ВВВУ е на курсант- старшина Милен Симеонов. Негови асистенти са двамата випускници – курсант -старшина Евгений Христозов и курсант-старшина Христо Бикяров.

Почетният караул е под командването на капитан Георги Кръстев.

Бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник/ Ректор на ВВВУ“ Георги Бенковски“ , Подп. доц. д-р инж. Асен Маринов- Заместник Началник по учебната и научна част и представители на командно-преподавателския състав съпровождат бойното знаме.

Ритуалът по освещаването на бойното знаме в Храм „ Св.Троица“ извърши свещеник Красимир Кръстев по каноните на БПЦ и Устава за ВС на РБългария.

В Храм „ Св. Троица „ ритуала съпреживяха и депутатът Чавдар Велинов , полк. Иван Иванов – началник на военното окръжие , гл. експерт Ралица Лазарова – Военен Клуб , председателите на всички военнородолюбиви съюзи , ветерани – командири , началници на катедри , преподаватели.

Осветеното бойно знаме ще бъде връчено при откриването на Училището, което ще се състои на 20 януари /понеделник/ 2020 от 11 часа в района ВВВУ- гр. Долна Митрополия.

Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността

ВВВУ „ Георги Бенковски“ получи бойното си знаме

На 18 април 2019 г. Народното събрание приема решение за откриване на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и за закриване на факултет „Авиационен“ в структурата на Националния военен университет „Васил Левски“, като дейността на факултета преминава във факултет „Авиационен“ в структурата на ВВВУ „Георги Бенковски“. Решението влезе в сила на 1 януари 2020 г.

През 1959 г. всички български авиационни училища се обединяват в едно – Висше народно военновъздушно училище (ВНВВУ) „Г. Бенковски“.

След 1990 г. ВНВВУ става висше военно въздушно училище.

Знамето на ВНВВУ „ Георги Бенковски“ е предадено в Националния Военноисторически музей.

НОВОТО ЗНАМЕ е изработено през 2001 г. , но не е връчено поради настъпилите структурни промени.

От 1 септември 2002 ВВВУ „Г.Бенковски“ се преобразува във Факултет „Авиационен“ на Националния военен университет „Васил Левски“.

Знамето е съхранявано 19 години във ВВУБ „ Георги Бенковски“.

На 16 януари 2020 г. с подобаваща военна церемония знамето е предадено от ВВУБ „Георги Бенковски „, от Подп. Веселин Митрев- Началник „ КИНС „ , в присъствието на Началника на ВВВУ „ Георги Бенковски“ - Бригаден генерал Юлиян Радойски ,на знаменната група и почетния караул.

Първият знаменосец на бойното знаме на ВВВУ е курсант- старшина Милен Симеонов. Негови асистенти са курсант -старшина Евгений Христозов и курсант-старшина Христо Бикяров.

На 17 януари 2020 в плевенския Храм „ Св.Троица „ ще бъде осветено бойното знаме на ВВВУ „ Георги Бенковски“.

Осветеното бойно знаме ще бъде връчено при откриването на Училището, което ще се състои на 20 януари /понеделник/ 2020 от 11 часа в района ВВВУ- гр. Долна Митрополия.

Валя Минкова
Старши експерт връзки с обществеността6 януари - Богоявленски водосвет в гр. Плевен

Богоявленски водосвет на бойните знамена се проведе днес пред Параклис-мавзолей "Св. Георги Победоносец” на площад "Възраждане” в гр. Плевен.

По стар български обичай на 6 януари – Богоявление, Българската православна църква благославя Българската армия и нейните бойни знамена и флагове, които са символ на бойния дух на военнослужещите.В ритуала взеха участие представителни блокове на военните формирования от Плевенския гарнизон – възстановеното Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски”, Военновъздушна учебна база "Георги Бенковски”, военни формирования 22160, 42800 и 38220 – Плевен, представители на дружество "Традиция” и представители на военно-патриотични съюзи.

За първи път водосвет на знамената е отслужен по времето на цар Симеон I преди битката при Ахелой през 917 година. До падането на България под османско владичество преди всяка битка, която води българската войска, се извършва водосвет. След Освобождението тази традиция е възстановена от първия военен министър на Княжество България Пьотр Дмитриевич Паренсов и продължава до 1946 г. След демократичните промени у нас ритуалът Водосвет на бойните знамена и флагове е възстановен през 1993г. Оттогава, всяка година на Богоявление във всички гарнизони в страната, най-висшият йерарх на Българската православна църква в епархията, след прочитане на молитвата "За успех на народа”, ръси със светена вода за здраве и успехи представителни части на Българската армия и нейните бойни знамена.