Бъдещи оръжейници на стаж в „Арсенал”АД

Чест е да бъдеш на стаж в най-голямото машиностроително предприятие в България, създадено преди 141 години и дислоцирано в Казанлък от 95 години. Тази чест се пада на курсантите четвъртокурсници от ВВВУ „ Георги Бенковски”, със специализация „ Авиационно въоръжение”.

В „Арсенал”АД , с изпълнителен директор инж. Николай Ибушев, бъдещите инженери могат да получат информация и да се запознаят отблизо  с производствената гама , включваща над 10 000 високотехнологични продукта, реализирани в над 120 страни.

По време на стажа на курсантите  е предоставена възможността да проследят различните етапи от производството на боеприпаси за автоматични и стрелкови оръжия, както и историята на развитието и производството на стрелковото и артилерийско въоръжение.

С подчертан интерес курсантите са проследили технологичния цикъл на конвейерното производство на щурмово индивидуално въоръжение, отбелязват в отзива си за стажа от фирмата.

Младежите са присъствали на изпитванията на боеприпаси и въоръжение в условията на редовно производство.

Вълнуващ момент от стажа е и посещението на артилерийски полигон Арсенал-Дунавци/Шейново, където е наблюдавана стрелба на 23 mm авиационна система ГШ-23.

За да се случи всичко това за кратко време заслуга имат конструкторът инж. Николай Куцаров , ръководителят на направление „Образование и квалификация” инж. Владимир Чучумишев , полк./о.з./Стайко Христов и още много арсеналци.

Не е случайно или от любезност, че административното и техническо ръководство на „ Арсенал” АД изказа служебна благодарност на водещия ни преподавател доц. д-р инж. Кольо Колев, тъй като при  анализа на проведената практика курсантите са показали отлично познаване на въоръжението и боеприпасите.

Самият Кольо Колев като курсант трети курс през 1979 г. стажува в оръжейния ни гигант, а след десет години и до днес води своите курсанти на практика в Казанлък.

Пребиваването в съвременното „ Арсенал „ АД  е немислимо без да се запознаеш с богата и интригуваща история на оръжейното производство в България.

Можете да направите това и посещавайки  https://arsenal-bg.com/about/musseum.

А колко съвременни фирми могат да се похвалят и със свой ежеседмичник–„Трибуна Арсенал”, https://www.zakazanlak.bg/archive/233.pdf , на екипа на който благодарим за предоставените  снимки !

Валя Минкова