ГОСТ - ЛЕКТОРИ ОТ ГД „ГВА“ СЕ СРЕЩНАХА СЪС СТУДЕНТИ ОТ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

🟦"Бихме искали да акцентираме върху практическата насоченост на обучението  при магистърските програми, категорична е доцент д-р Галина Тодорова- директор на Департамент „Природни и хуманитарни науки“ във ВВВУ „Георги Бенковски“.
Да сме "мост" на срещите между обучаемите и представителите на авиационния бизнес и експерти, за да сме максимално полезни на нашите студенти! "
🟦За осъществяването на тази насоченост на образователния процес се състоя среща- разговор с обучаемите от ОКС "Магистър",  специалност "Авиационен мениджмънт" с представителите  на  ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" г-н Александър Гюров и г-жа Емилия Георгиева.
🟦Александър Гюров е ръководител на  отдел “Летища, летищни и наземни оператори”, а Емилия Георгиева е главен експерт в отдела.
🟦Те презентираха две актуални теми:
🟦"Безопасен превоз на опасни товари по въздух" и 
🟦" Лицензиране на болнично летище за нуждите на HEMS".
🟦Александър Гюров и Емилия Георгиева са завършили същата магистърска програма във ВВВУ „Георги Бенковски“ и приемат предизвикателството за регулярни срещи с обучаеми от ВВВУ, на които да ги запознаят в детайли с разностранната дейност на ГД „ГВА“.