Професионалният сержантски колеж завърши годината с пилотен курс

🌀В началото на декември успешно завърши пилотен курс за длъжностна квалификация "Подготовка на сержанти за придобиване на професионални компетенции, даващи възможност за повишаване във военно звание "Сержант" в Професионален сержантски колеж - ВВС към ВВВУ "Георги Бенковски".
  🌀Курсът се проведе на два етапа предвид пандемичната обстановка - в електронна среда и присъствена форма. Въпреки променливото и неблагоприятно време, обучаемите се включиха активно и се представиха повече от добре. 
🌀Показателен е средният успех на курса- много добър 5,16. 
🌀Единадесет са отлично представителите се с успех над 5,50.
 🌀Младши сержант Анатоли Мишев от 12-та Авиационна база и младши сержант Николай Лазаров от ВВВУ "Георги Бенковски" са първенците на пилотния курс с успех - отличен 5,85. 
🌀В присъствената седмица степендиантите трябваше да вземат активно участие в практически и методически занятия по изучаваните дисциплини.
🌀Курсистите получиха удостоверенията си от полковник Деан Николов – началник на Център "Професионално обучение, следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“. 
🌀Динамиката в Професионалния сержантски колеж ще се пренесе и в 2022 година. През януари сплотеният и амбициозен преподавателски екип на Колежа ще посрещне обучаеми от системата на ВВС в четири курса.
Старши сержант  Райна Параскова