Важно съобщение за кадетите от ПСК

Първият учебен срок на учебната 2021/2022 г. за кадетите от Професионален сержантски колеж - ВВС дневна форма на обучение започва на 23.08.2021 г. и завършва на 10.12.2021 г.
За  кадетите задочна форма обучение по специалността "Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радио-локационни станции" започва на 23.08.2021 г. и завършва на 24.09.2021 г.
За  кадетите задочна форма обучение по специалностите "Обща и специализирана администрация" и "Логистика" започва на 27.09.2021 г. и завършва на 29.10.2021 г.
Срочните изпити за първи учебен срок за кадетите от "Професионален сержантски колеж - ВВС" се провеждат както следва:
За дневна форма на обучение от 13.12.2021 г. до 17.12.2021 г. 
За задочна форма на обучение по специалността "Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радио-локационни станции" от 06.12.2021 г .до 10.12.2021 г.
За задочна форма обучение по специалностите "Обща и специализирана администрация" и "Логистика" от 13.12.2021 г .до 17.12.2021 г.