Важно съобщение за курсантите

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КУРСАНТИТЕ -РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1.ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ  на курсантите - редовна форма на обучение за летен семестър на учебната 2020/2021 г.
е от 30.08.2021 г. до 03.09.2021 г.

2.ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ  на курсантите - редовна форма на обучение за летен семестър на учебната 2020/2021 г.
е от 13.09.2021 г. до 17.09.2021 г.