Участие в европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+. Обмяна на опит и повишаване на професионалните умения и компетенции на преподавателите, обучение и практика на студенти и курсанти в партньорски университети в чужбина:

Терезианска военна Академия, Австрия

Сайт

Военновъздушна академия, Гърция

Сайт

Авиационна академия, Естония

Сайт

Факултет по аерокосмическо инженерство, Университет Виго, Испания

Сайт

Военновъздушен университет, Полша

Сайт

Университет по отбрана, Полша

Сайт

Технически военен университет, Полша

Сайт

Военновъздушна академия, Румъния

Сайт

Техническа военна академия, Румъния

Сайт

Военновъздушна академия, Турция

Сайт

Авиационен институт, Унгария

Сайт

Университет по отбрана, Чехия

Сайт

ENAC E-Campus, Франция

Сайт