Контакти


ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

Адрес:
5855, ул. "Св.св. Кирил и Методий" №1
гр. Долна Митрополия


За контакти:
info@af-acad.bg

Отдел "Управление":
VVVU@af-acad.bg
Старши Експерт: Валя Минкова
+359 884 670146
Началник отдел "Дистанционно обучение": Христо Николов
+359 878 322799
hnikolov@af-acad.bg

Телефон / факс:
064 / 837 217

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
За запитвания относно приемната кампания:


0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)

Задайте въпросите си към нас

/В процес на разработка/