Тютори


Понятието "тютор" в превод от английски думата означава "пазител", "настойник" и често се възприема като учител или възпитател. Тютор на академична група е преподавател-наставник, подобно на класния ръководител в средното образование.

Ролята на наставничеството е сред приоритетните направления в развитието на качественото образование във ВВВУ „Георги Бенковски” гр. Долна Митрополия и е съобразена с приетия Правилник за академично наставничество на ВВВУ.

Функциите на тютора са насочени към създаване на качествена връзка със студентите и курсантите за успешно протичане на обучението им във ВВВУ.

СПИСЪК
на класните ръководители (тютори)
във факултет “Авиационен”
за учебната 2020/2021 г.

Кл. отд. № Ръководител на кл. отд.
1 011
полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов
2 012
м-р инж. Велислава Петрова Пенева
3 014
м-р инж. Пламен Димитров Кръстев
4 017
гл.ас. д-р инж. Стойко Огнянов Стойков
5 018
подп. д-р инж. Пеньо Господинов Пенев
6 019
доц. д-р инж. Валентин Костадинов Киров
Кл. отд. № Ръководител на кл. отд.
1 941
полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов
2 942
гл. ас. д-р Слав Димитров Митев
3 944
м-р инж. Пламен Димитров Кръстев
4 945
ст. лейт. д-р инж. Кирил Миленов Камбушев
5 946
полк. доц. д-р инж. Димитър Витанов Димитров
6 949
доц. д-р инж. Валентин Костадинов Киров
Кл. отд. № Ръководител на кл. отд.
1 841
полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов
2 842
м-р инж. Велислава Петрова Пенева
3 844
м-р инж. Пламен Димитров Кръстев
4 845
доц. д-р инж. Христо Ботев Йонков
5 846
полк. доц. д-р инж. Димитър Витанов Димитров
6 847
доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов
Кл. отд. № Ръководител на кл. отд.
1 741
полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов
2 742
подп. д-р Иван Колев Иванов
3 744
м-р инж. Пламен Димитров Кръстев
4 745
подп. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев
Кл. отд. № Ръководител на кл. отд.
1 642
гл. ас. д-р Слав Димитров Митев
2 644
м-р инж. Пламен Димитров Кръстев
3 645
полк. доц. д-р инж. Стефан Савов Билидеров
4 646
полк. проф. д-р инж. Марин Симеонов Маринов
5 647
доц. д-р инж. Кольо Пенчев Колев
6 648
подп. д-р инж. Пеньо Господинов Пенев
7 649
доц. д-р инж. Валентин Костадинов Киров
Кл. отд. № Ръководител на кл. отд.
1 030
доц. д-р инж. Тошко Маринов Маринов
2 031
доц. д-р инж. Цецко Христов Петров
3 032
доц. д-р инж. Марин Йорданов Райков
4 037
гл. ас. д-р Стойко Огнянов Стойков
5 980р
доц. д-р инж. Тошко Маринов Маринов
6 987р
м-р инж. Велислава Петрова Пенева
7 880р
доц. д-р инж. Тошко Маринов Маринов
8 881р
полк. доц. д-р инж. Димитър Витанов Димитров
9 887р
м-р инж. Велислава Петрова Пенева
10 780р
доц. д-р инж. Тошко Маринов Маринов
11 781р
полк. доц. д-р инж. Живо Божидаров Петров