КУРСАНТСКО - СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ


 на ВВВУ „Георги Бенковски“

 ...

Ани Галинова Русева
Специализация „Навигационни, комуникационни и информационни системи“
   „Като председател на първия самостоятелен КСС към ВВВУ „Георги Бенковски”, за мен е чест и привилегия да бъда част от изграждането на една нова и единна система за подпомагане работата, както на обучаемите така и на ръководството. Всеки един от екипа, с когото работя, притежава необходимите качества за осъществяване на добра комуникация помежду ни и за преодоляване на трудностите, когато възникнат такива. Благодарна съм за отдадеността им във всяко начинание,с което се захванем. Увереността в качеството, без което нямаше да се справим.”


Георги Методиев Димитров
Специализация „Летателни апарати и авиационни двигатели“
   „Като заместник-председател на КСС ми се предостави изключителната възможност да придобия част от нужните за един офицер лидерски качества, а също така и подобрих комуникативните си възможности.”


Йоанна Данчева Данева


Йоанна Данчева Данева
Специализация „Летец-пилот“
   „Смятам, че най-важното за членовете на КСС е да са амбициозни, комуникативни, склонни към компромиси, но и със свое мнение, което са готови да защитават. В един малък колектив, работата в екип и сплотеността между хората винаги се оказват ключови. В допълнение мога да кажа, че инициативността и устремеността помагат за реализирането на големите идеи, удовлетвореността накрая е споделена между всички.”


Ивайло Ивелинов Трифонов
Специализация „Авиационни електроприборни и автоматични системи“
   „Участието в КСС развива уменията ми за работа с хора и ми помага за вникване смисъла и изпълнението на бъдещи служебни задачи.”


Елена Даниелова Пройчева
Специализация „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“
   „Чрез КСС осъществяваме „комуникационен канал” между курсантите и ръководството. По този начин осъзнаваме по - ясно йерархията във ВВВУ „Георги Бенковски”, спомагаме за увеличаване възможността за разбиране от страна на обучаемите, спрямо решенията на ръководството. От друга страна, установяваме как да поставим нуждите на подчинените пред началниците им, за да има и обратна връзка.”


Катерина Арсова Хавальова
Специализация „Ръководител на полети /щурман/“
   „КСС дава гласност на обучаемите и ние като извадка от споменатите, представяме идеите, възгледите и нуждите им пред ръководството. Благодарение на връзката ръководител - обучаем, която се създава чрез съвета, ние подобряваме живота на подчинените за периода на тяхното обучение.”


Камен Велимиров Димитров
Специализация „Летателни апарати и авиационни двигатели“
   „КСС е място, на което се изгражда чуство за отговорност към колегите.”


Стефани Атанасова Асенова


Стефани Атанасова Асенова
Специализация „Ръководител на полети /щурман/“
   „Причината, поради която искам да бъда част от КСС е желанието пряко да участвам във вземането на решения, свързани с училището и да съдействам за тяхното изпълнение. Също така да помагам на останалите курсанти и студенти, при възникнали проблеми и въпроси. Смятам, че това ще спомогне за изграждането на един сплотен колектив и така ще направим нашето училище още по-добро място.”


Николай Пламенов Костадинов


Николай Пламенов Костадинов
Специализация „Ръководител на полети /щурман/“
   „Благодарен съм за възможността да съм част от КСС, защото това ми създава контакти с интелигентни хора и ще ми отвори врати, след отварянето на които бъдещето ми е светло.”


Стефан Красимиров Кожухаров
Специализация „Ръководител на полети /щурман/“
   „Искам да се развивам заедно с умни и образовани хора. Искам да бъда част от екип и да работя за него. Точно това предоставя КСС. Зная, че мога да бъда полезен на моите колеги в училището и да помогна в сбъдването на мечтите им.”