Дати за предварителен тест ALCPT, за редовната пролетна сесия STANAG 6001 по английски език
във ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия.


ДАТА ВРЕМЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО
04.03.2020 г. от 13:30 ч. Тест ALCPT
/редовна дата/
ВВВУ "Георги Бенковски"
Учебен корпус Б
зала Б-409
05.03.2020 г. от 13:30 ч. Тест ALCPT
/резервна дата/
ВВВУ "Георги Бенковски"
Учебен корпус Б
зала Б-409

Кандидатите за явяване на тест ALCPT подават рапорт/заявление до Началника на ВВВУ "Георги Бенковски", съгласно Приложение 3 на ЗАПОВЕД № ОХ-620 / 08.08.2016 г. относно условията и реда за разработване и провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.